czwartek, 23 października 2014

Odpowiedź MSN na list otwarty OFSW w sprawie procedur przyznawania Nagrody Filmowej PISF I MSN

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie Nagrodą Filmową PISF i MSN, która od 2011 roku pomaga wprowadzać kolejnych polskich artystów sztuk wizualnych w obszar profesjonalnej kinematografii.
Nagroda, będąca wyrazem bezprecedensowego otwarcia środowiska filmowego na środowisko sztuki współczesnej, przyznawana jest od początku niezmiennie wedle tego samego regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – regulamin ten, opracowany w oparciu o ustawę o kinematografii i zalecenia PISF, nie budził do tej pory żadnych wątpliwości. Dlatego za bezzasadny uznajemy zarzut stawiany przez OFSW odnośnie rzekomego braku przejrzystości regulaminu i sposobu wyłaniania zwycięskiego projektu. Warto podkreślić, że przyjęte w regulaminie rozwiązania prawne uwzględniają specyfikę eksperymentalnych projektów filmowych tworzonych przez artystów sztuk wizualnych – projekty te różnią się w dość radykalny sposób od scenariuszy filmowych składanych zgodnie z typową procedurą PISF. Wnioski dotychczasowych zdobywców nagrody – Zbigniewa Libery, Anny Molskiej, Agnieszki Polskiej i Katarzyny Kozyry – ściśle spełniały wymogi regulaminowe.
Z satysfakcją przyjmujemy fakt niezakwestionowania przez Obywatelskie Forum Sztuki Filmowej dotychczasowych decyzji merytorycznych komisji konkursowej. Wobec stale wzrastającej liczby zgłoszeń do kolejnych edycji Nagrody – w tym roku było to 14 wniosków – trudno nam odnieść się rzeczowo do zarzutu o rzekomo nieprzyjemną atmosferę i zniechęcenie potencjalnych wnioskodawców.
Skład komisji wyłaniającej zwycięski projekt 4. edycji Nagrody został podany do publicznej wiadomości podczas specjalnego wydarzenia poświęconego Nagrodzie Filmowej w ramach 39. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W skład tegorocznej komisji wchodzili: Beata Chmiel (PISF), Wojciech Marczewski (Szkoła Wajdy), Łukasz Ronduda (MSN), Sebastian Cichocki (MSN). Projekt Katarzyny Kozyry zwyciężył trzema głosami przy jednym głosie wstrzymującym.
Pozostałe postulaty OFSW uznajemy za cenne zalecenia do wprowadzenia przy następnych edycjach Nagrody – dotychczas nie archiwizowaliśmy wpływających zgłoszeń ani nie występowaliśmy do wnioskodawców o zgodę na upublicznianie ich projektów. Nie opracowaliśmy również zasad zwrotu dokumentacji – takie poprawki, jak i inne zalecenia, gotowi jesteśmy wprowadzić wraz z przyszłoroczną edycją Nagrody.
Zapraszamy OFSW do współpracy przy tworzeniu dodatkowych rozwiązań prawnych na potrzeby Nagrody Filmowej.
Łukasz Ronduda
Kurator prowadzący program Nagrody Filmowej w imieniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza