czwartek, 28 czerwca 2012

Zaproszenie na walne zebranie OFSW - 3 lipca 2012

3 lipca 2012 o godz. 17.00 w sali kinowej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki (pl. Małachowskiego 2, wejście od tyłu budynku) odbędzie się walne zebranie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Celem spotkania będzie z jednej strony podsumowanie strajku artystycznego, który zorganizowaliśmy 25 maja 2012, oraz omówienie dalszych kroków zmierzających do wypracowania rozwiązań, które doprowadzą do objęcia artystów systemem ubezpieczeń społecznych; z drugiej strony – przedyskutowanie aktualnej sytuacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i próba wypracowania stanowiska naszego środowiska w tej sprawie.Dlatego spotkanie będzie miało następujący przebieg:
Część pierwsza - godz. 17.00, CO PO STRAJKU?

Dyskusja podsumowująca strajk artystyczny oraz dalsze kroki podejmowane przez OFSW w sprawie ubezpieczeń społecznych dla artystów (dotychczas wypracowane stanowisko, z którym zapoznaliśmy ministra Bogdana Zdrojewskiego); Wybór komisji/grupy zajmującej się sprawami strajku/ubezpieczeń;

Część druga – godz. 18.30, JAKA PRZYSZŁOŚĆ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ?

Omówienie stanowiska OFSW co do przyszłości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Władze miasta Warszawy niedawno przedstawiły plan przeprowadzenia nowego konkursu architektonicznego na budynek Muzeum na pl. Defilad. Konkurs zostałby ogłoszony jeszcze w tym roku i odbywałby się w atmosferze skandalu po zerwaniu kontraktu z Christianem Kerezem. Rodzi się pytanie, czy jest on zasadny w tym momencie i czy może mieć odpowiedni prestiż. Miasto nie ujawniło, w jaki sposób chce go przeprowadzić oraz w jakim zakresie dopuści do dyskusji o kształcie budynku nasze środowisko. Dyskusja z udziałem zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz miasta oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Serdecznie zapraszamy!