poniedziałek, 22 kwietnia 2013

w związku z rozpoczynającą się dyskusją w naszym środowisku artystów wizualnych dot. zarządzania prawami autorskimi, szczególnie wobec podjętych kroków przez ZAIKS, zmierzających do przejęcia koncesji, proszę zapoznajcie się ze znalezionym raportem, pokontrolnym dot. zarządzania tymi prawami przez ZPAP, myślę że to bardzo ciekawe (ale jeszcze ciekawsze byłoby oczywiście sprawozdanie z 2012r) http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/kontrole/04-18kontrola-zpap_wwa.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz