piątek, 20 czerwca 2014

Dokumentacja konkursu na dyrektora CSW Zamek Ujazdowski

Po rozstrzygnięciu konkursu na nowego dyrektora CSW w Warszawie, OFSW zwróciło się do dziewięciu biorących w nim udział osób o możliwość publikacji ich koncepcji programowych dla przyszłego CSW. Są to koncepcje, które kandydaci przedstawili komisji konkursowej. Trzy osoby spośród byłych kandydatów zgodziły się na publikację wersji oryginalnych: Wojciech Kozłowski, Adam Mazur, Krzysztof Żwirblis. Jedna osoba zgodziła się na publikację nowej, skróconej wersji koncepcji - Małgorzata Ludwisiak, w osobnym tekście wyjaśnia dlaczego nie zgodziła się na publikację wersji przedstawionej komisji. Uzupełnieniem całości są notatki z rozmów komisji z kandydatami, jakie spisał reprezentant OFSW. Notatki są nieautoryzowane, by zachować ich dokumentacyjny charakter.
Celem publikacji tekstów jest utrzymanie przejrzystości konkursu - zwycięską koncepcję traktujemy też jako zobowiązanie przyszłej dyrektor wobec widzów, artystów i załogi CSW, rozumiejąc oczywiście że koncepcja ta przechodzi pewien rozwój. Sądzimy również, że teksty przedstawione przez byłych kandydatów są swego rodzaju giełdą pomysłów nie tylko na CSW, ale i na instytucję kultury w ogóle. Traktujemy je jako materiał źródłowy do kontynuowania dyskusji o instytucji kultury.
Jednocześnie Małgorzata Ludwisiak sformułowała w jednym z mejli do przedstawiciela OFSW następującą propozycję:
"[…] chętnie zorganizuję publiczne spotkanie w Zamku, tuż po objęciu przeze mnie stanowiska, na co jak najbardziej moglibyśmy się już teraz umówić […], z udziałem twórców i różnych środowisk; spotkanie moglibyśmy zorganizować wspólnie, pod auspicjami OFSW, które powstało wszak po to, by inicjować demokratyczną, oddolną debatę, byłoby więc najwłaściwszym patronem tego wydarzenia".
Uważamy tą propozycję za bardzo pożyteczną i chętnie ją przyjmujemy, zwłaszcza, że jest skierowana do szeroko rozumianego środowiska.

Sekretariat OFSW


Adam Mazur - koncepcja CSW
Krzysztof Żwirblis koncepcja CSW i list motywacyjny 
Wojciech Kozłowski koncepcja CSW i list motywacyjny 
Małgorzata Ludwisiak resume koncepcji i oświadczenie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz