piątek, 13 czerwca 2014

Apel OFSW do Premiera RP w sprawie mianowania nowego Ministra Kulturydo Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska

w sprawie mianowania nowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Szanowny Panie Premierze,W związku z odejściem dotychczasowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego apelujemy o powołanie na to stanowisko osoby, która będzie w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed polską kulturą oraz osoby, która będzie rozumieć oczekiwania jakie płyną ze strony środowisk tworzących tę kulturę, kto będzie rozumiał rolę kultury w polityce społecznej państwa i nie będzie traktował jej jak źródła rozrywki, ale jeden z istotnych czynników służących do wyrównywania szans i kreowania rozwoju społecznego.

Jednym z najbardziej palących problemów ludzi sztuki jest kwestia uregulowania statusu zawodowego artystów. Kultura nie może realizować się poprzez wyzysk twórców. Obecny system ubezpieczeń socjalnych sytuuje ich poza ramą swojej struktury. Oczekujemy, że powołana na to stanowisko osoba podejmie energiczne działania na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych twórców i aktywnie włączy się w rozpoczęte przez środowisko twórców prace nad przygotowaniem zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.

Wzywamy także do uniemożliwienia przekazywania zarządu nad instytucjami kultury, zewnętrznym komercyjnym podmiotom. Mechanizm ten wprowadzony w ostatnich latach okazał się źródłem niewyobrażalnego marnotrawstwa potencjału publicznych instytucji, degradacji pracowników oraz wielu innych nadużyć w tym ograniczania wolności wypowiedzi. Bezpośrednie zaaplikowanie biznesowych stosunków rywalizacji w sferze kultury jest najprostszym sposobem na degradację polskiej sztuki, która jest tak chętnie wykorzystywana przez polityków do promocji Polski za granicą.

Z poważaniem

Obywatelskie Forum Sztuki WspółczesnejBrak komentarzy:

Prześlij komentarz