poniedziałek, 30 stycznia 2012

Spotkanie grupy Instytucje

13 stycznia 2012 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi odbyło się zebranie Grupy OFSW Instytucje, w którym uczestniczyli także członkowie Sekretariatu Forum. Tematem spotkania była sytuacja artystów i postulaty zgłaszane przez Grupę Artyści. W spotkaniu uczestniczyli: Fabio Cavallucci, Sebastian Cichocki, Katarzyna Górna, Jarosław Suchan, Łukasz Gorczyca, Joanna Mytkowska, Karol Sienkiewicz Joanna Szwajcowska, Hanna Wróblewska, Monika Zielińska,.

Przedyskutowano kwestie podnoszone i omawiane ostatnio na spotkaniach grupy Artyści, w szczególności:
• sprzeciw wobec zmian podatkowych prowadzących do likwidacji 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu w przypadku umów o dzieło (cel krótkoterminowy);
• zmiany w systemie prawnym prowadzące do uwzględnienia specyfiki zawodu artysty wizualnego (cel długoterminowy); Proponowane zmiany w prawie podatkowym wywołały szeroką dyskusję na temat kondycji życiowej artysty. Już pobieżna analiza sytuacji rysuje artystów jako grupę zawodową, która działa na marginesach systemu prawnego. W prawie brakuje rozwiązań, które uwzględniałyby specyfikę zawodu artysty;
• fakt istnienia Związku Polskich Artystów Plastyków, niereprezentowania przez Związek większości artystów decydujących o obrazie sztuki współczesnej i niepodejmowania działań mających na celu poprawę pozycji artysty.

Po raz kolejny stanęliśmy wobec problemu nieznajomości prawa: powszechna jest w środowisku sztuk wizualnych nieznajomość prawa i zawiłości systemu, w którym funkcjonują artyści. Okazuje się, że ani artyści, ani przedstawiciele innych powiązanych zawodów, jak kuratorzy, galerzyści, krytycy, dyrektorzy instytucji (zazwyczaj pracujący na etat), nie orientują się w sytuacji prawnej. By móc poczynić dalsze kroki, potrzebujemy rzetelnej analizy aktualnej sytuacji. Grupa Instytucje zaoferowała pomoc w przeprowadzeniu takich ekspertyz, które posłużą nam za punkt wyjścia:

1. Przebadania systemu prawnego w Polsce pod kątem sytuacji artysty, w szczególności systemu podatkowego, systemu ubezpieczeń społecznych i systemu ubezpieczeń zdrowotnych; Zależy nam w szczególności na odpowiedź na pytania: Które z obecnych możliwości rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych są dla artystów najkorzystniejsze? Jak artyści mogą płacić podatki? Jak mogą się ubezpieczać? Czy w obecnym systemie są uprzywilejowani, czy przeciwnie – są obywatelami gorszej kategorii? Czy system prawny uwzględnia specyfikę zawodu artysty wizualnego?
2. Analiza porównawcza sytuacji artystów w Polsce i rozwiązań wykorzystywanych w innych, wybranych krajach (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania);
3. Związek Polskich Artystów Plastyków – jak działa, kogo reprezentuje, o czyje dba interesy.

Chcemy, aby ekspertyzy pozwoliły wypracować rozwiązania na przyszłość, zaproponować takie zmiany prawne, które poprawią pozycję socjalną artystów.

Po ostatnich spotkaniach grup Artyści oraz Instytucje, Sekretariat podjął decyzję o uczynieniu problemów, przed którymi stoją artyści, priorytetowym zadaniem Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Tym samym Forum staje się platformą służącą rozwiązywaniu problemów artystów i reprezentującą ich interesy. Wydaliśmy też oświadczenie – stanowisko Forum w sprawie proponowanych przez rząd zmian podatkowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz