poniedziałek, 30 stycznia 2012

Protest OFSW - konsultacje społeczne w sprawie ACTA

Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego


Szanowny Panie Ministrze,

My, artyści oraz pozostali członkowie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, stanowczo sprzeciwiamy się sposobowi przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących porozumienia ACTA.

W dniu 26 stycznia br., mimo licznych głosów sprzeciwu i aktywnych protestów ze strony społeczeństwa i organizacji pozarządowych, rząd zdecydował się na podpisanie porozumienia ACTA. Jednocześnie Pan Minister poinformował w specjalnym oświadczeniu, że procedury zawierania umowy ACTA, w tym obowiązek konsultacji społecznych, zostały wypełnione. Na stronie mkidn.gov.pl ministerstwo informuje, że „niezwłocznie po ujawnieniu ACTA MKiDN 11 maja 2010 skierowało treść umowy do konsultacji społecznych. Uzgodnienia skierowano do 27 podmiotów, w tym organizacji zbiorowego zarządzania, spółek telewizyjnych jak również izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców działających na rynku usług elektronicznych, tj. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej”. Na liście organizacji zaproszonych do udziału w tych tzw. konsultacjach społecznych znajduje się też Związek Polskich Artystów Plastyków.

Jako Obywatelskie Forum Sztuk Wizualnych, reprezentujące artystów wizualnych oraz przedstawicieli środowiska sztuk wizualnych, realnie tworzących obraz polskiej sztuki współczesnej, stanowczo protestujemy przeciwko manipulacji opinią publiczną – opisana forma konsultacji nie spełnia standardów tzw. konsultacji społecznych, takich jak: wcześniejsze upublicznienie dokumentów, poważna debata z nieograniczoną liczbą podmiotów zainteresowanych tematem, uwzględnienie zebranych i przeanalizowanych opinii w procesie przygotowania umowy do podpisu.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że skupieni w Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej artyści nie są reprezentowani przez zaproszony do konsultacji Związek Polskich Artystów Plastyków. Związek od lat wielu ma niewiele wspólnego z rzeczywistym środowiskiem sztuk wizualnych i działa na jego marginesie.

Jesteśmy przeciwni podpisaniu przez rząd Polski międzynarodowej umowy dot. własności intelektualnej, w tym szczególnie ważnego dla środowiska internetowego prawa autorskiego, bez poważnej dyskusji na ten temat i uwzględnienia opinii twórców kultury, szczególnie w sytuacji zgłoszenia wątpliwości przez autorytety w dziedzinie zarządzania prawami własności intelektualnej. Swoje poważne zastrzeżenia zgłosili również europejski i polski inspektor ochrony danych osobowych. W naszym przekonaniu ignorowanie opinii publicznej, w tym głosu twórców wizualnych należących do Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, jest szkodliwe zarówno dla twórców, jak i dla użytkowników internetu.

Jako obywatele RP oraz twórcy kultury stanowczo domagamy się uwzględniania naszych opinii przy ustanawianiu praw dotyczących artystów.


Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz