sobota, 31 sierpnia 2013

LIST OTWARTY


Szanowny Pan Dyrektor Fabio Cavalluci

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
00- 467 Warszawa

Dziękujemy za zaproszenie na wystawę British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy: długie lata 90. i dziś. Przyjmujemy do wiadomości fakt, że Zamek Ujazdowski nie miał możliwości wypłacenia artystom - ani polskim, ani brytyjskim - honorariów za udział w tej wystawie. Artyści użyczyli swoich prac na ten ważny pokaz wspomagając tym samym działalność wystawienniczą Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nasz wkład w wystawę obecny jest nie tylko fizycznie, w postaci eksponowanych dzieł; jest również wsparciem finansowym, przekazanym przez twórców na rzecz instytucji państwowej, jaką jest Zamek Ujazdowski.

Prosimy dyrekcję Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie o włączenie się w proces zmian mających na celu poprawę warunków życia artystów. Liczymy na Pana wsparcie w nagłaśnianiu problemu obecnego statusu materialnego i prawnego artystów. Zamek Ujazdowski zawsze był przykładem instytucji dbającej o artystów. Wierzymy, że ten stan rzeczy może nadal trwać. Wierzymy, że w przyszłości w kosztorysach wszystkich polskich instytucji wystawienniczych znajdzie się pozycja uwzględniająca pracę artystów poprzez honorarium.

Na wystawie British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy: długie lata 90. i dziś znajduje się dział zatytułowany Dziś. Sytuacja prawna artysty w Polsce - jednostki pozbawionej możliwości ubezpieczenia społecznego i emerytalnego - to obecnie jeden z najbardziej dyskutowanych problemów w środowisku twórców. Nasze dzisiejsze działania zadecydują o tym, jak będzie wyglądała sytuacja artysty jutro!

Z poważaniem Artyści:

1. Paweł Althamer
2. Mirosław Bałka
3. Wojciech Bąkowski
4. Grzegorz Drozd
5. Katarzyna Górna
6. Michał Jankowski
7. Mikołaj Robert Jurkowski CUKT
8. Grzegorz Klaman
9. Tomasz Kowalski
10. Katarzyna Kozyra
11. Katarzyna Krakowiak
12. Zofia Kulik
13. Norman Leto
14. Jacek Markiewicz
15. Anna Molska
16. Jacek Niegoda CUKT
17. Dorota Nieznalska
18. Franciszek Orłowski
19. Agnieszka Polska
20. Katarzyna Przezwańska
21. Joanna Rajkowska
22. Wilhelm Sasnal
23. Jadwiga Sawicka
24. Konrad Smoleński
25. Roman Stańczak
26. Piotr Uklański
27. Julita Wójcik
28. Piotr Wyrzykowski CUKT
29. Jakub Julian Ziółkowski
30. Artur Żmijewski


List artystów popiera Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, które swoje działania ogniskuje na statusie artysty