sobota, 31 marca 2012

Walne zebranie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej

Serdecznie zapraszamy na walne zebranie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (sala kinowa). Przybywajcie: sobota, 31 marca 2012, godz. 17.00.

Program spotkania:

17.00 dyskusja panelowa „Czy artysta musi być biedny i kto jest temu winien?”. Uczestnicy: Mikołaj Iwański, Zbigniew Libera, Kuba Szreder, Hanna Wróblewska.
18.30 otwarta dyskusja dotycząca Strajku Artystów – akcji protestacyjnej przeciwko zmianom w prawie podatkowym, wolne wnioski
19.00 wybory nowego sekretariatu OFSW

Spotkanie będzie bezpośrednio transmitowane w internecie pod linkiem (z możliwością komentowania i zadawania pytań):
http://www.justin.tv/krytyka_polityczna

piątek, 30 marca 2012

Stanowisko OFSW w sprawie zmian prawa podatkowego

My, Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, oczekujemy, że zanim rząd przyjmie zmiany w prawie podatkowym, dotyczące umów o dzieło z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, przyjrzy się specyfice zawodu artysty i związanym z nią problemom. W naszym odczuciu zapowiadane zmiany w znaczący sposób pogorszą warunki pracy twórczej.
W świetle dotychczas obowiązującego prawa podatkowego artysta ma możliwość odpisania ponoszonych kosztów w wysokości 50 procent. Możliwość odpisania kosztów nie jest ulgą, artysta ponosi rzeczywiste koszty swojej pracy. Dla wielu artystów dotychczasowe rozwiązania dotyczące umów o dzieło stanowiły jedyną możliwość odliczenia ponoszonych kosztów. Ograniczenie tej możliwości spowoduje wyłącznie dalszą pauperyzację środowisk twórczych i naukowych.
Rządowa propozycja ograniczenia możliwości odliczania 50 procent kosztów uzyskania przychodów jest próbą zmniejszenia obszaru nadużyć i zaniżania podatków przez osoby wykonujące czynności, które nie powinny lub nie są objęte prawem autorskim. Zawarta w rządowym projekcie propozycja nie likwiduje problemu tych nadużyć, przeciwnie – sankcjonuje je, ale do kwoty w wysokości 85 528 zł przychodu rocznie.
Zamiast limitu proponujemy dokładne określenie oraz zawężenie katalogu czynności, które mogą być objęte 50-procentowym kosztem uzyskania przychodu. Zmniejszy to obszar nadużyć podatkowych, jednocześnie zwiększając wpływy do budżetu. Postulujemy, by stworzenie takiego katalogu poprzedziło zmiany w prawie podatkowym dotyczącym umów o dzieło.
Jednocześnie podkreślamy, że proponowane przez nas rozwiązanie nie zwalnia strony rządowej z obowiązku opracowania realnej propozycji włączenia osób wykonujących zawody twórcze, a nie będące zatrudnione na umowy o pracę i nie prowadzące działalności gospodarczej, do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Jest to obecnie najbardziej palący problem wielu twórców. Spychanie ich do sfery pomocy społecznej, kiedy już zaprzestaną pracy twórczej, nie jest rozwiązaniem korzystnym dla Polski.