środa, 30 października 2013

Votum nieufności załogi CSW wobec dyrektora Cavallucciego


OFSW publikuje dokumenty związane z przekazanym dyrektorowi CSW, panu Fabio Cavallucci, votum nieufności ze strony całego zespołu CSW Zamek Ujazdowski. Votum nieufności zostało przekazane dyrektorowi CSW 30 października 2013 roku.
Dokumenty : 

Votum nieufności

Uzasadnienie   


sobota, 19 października 2013

Drodzy członkowie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej

Dyrektor Fabio Cavalluci skierował do wszystkich pracowników Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaproszenie na spotkanie w najbliższy poniedziałek 21 października o godzinie 14.00 do Sali Widowiskowej Laboratorium.

Spotkanie będzie poświęcone aktualnej sytuacji finansowej Zamku oraz planom na program CSW.

W związku z tym, iż problemy CSW dotyczą nie tylko pracowników etatowych ale również szerokiej grupy współpracowników zewnętrznych między innymi realizujących różne projekty artystów i kuratorów, pracownicy CSW Zamek Ujazdowski proszą o uczestnictwo w spotkaniu wszystkie osoby, dla których istotne są informacje dotyczące sytuacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

piątek, 18 października 2013

Czy artyści mogą skutecznie walczyć o swoje prawa socjalne?

W imieniu sekretariatu Forum zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Urbańskim z Inicjatywy Pracowniczej:

Czy artyści mogą skutecznie walczyć o swoje prawa socjalne?

Artyści odkryli, że w większości są spychani na samo dno relacji ekonomiczno-społecznych. Stali się prekariuszami. Świadomość elastycznych i niestabilnych form zatrudnienia, braku zabezpieczeń socjalnych, ułomności i nieefektywności mechanizmów wolnorynkowych, staje się coraz bardziej powszechna. Powstaje pytanie: jak skutecznie bronić swoich praw pracowniczych, socjalnych i ekonomicznych? Jak się skutecznie zorganizować?

Zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Urbańskim, wieloletnim działaczem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, przy którym powstało szereg ogniw związku grupujących pracowników sztuki i kultury (Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, Teatr 8 Dnia w Poznaniu, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu itd.), a także pracowników  usług publicznych (szpitale, ośrodki zdrowia, pogotowia ratunkowe, żłobki).

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZ Inicjatywa Pracownicza jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej. Inicjatywa Pracownicza uczestniczyła w niejednym konflikcie z pracodawcą, organizowała niejeden spór zbiorowy oraz podejmowała niewygodne tematy (m.in. warunki pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych), wyrażała sprzeciw wobec prywatyzacji służby zdrowia i sektora opieki, wspierała pracowników nigdy wcześniej niezrzeszonych np. zatrudnionych na śmieciowych umowach).

Jak czytamy na stron IP: „Systematycznie rozwijamy struktury oraz podejmujemy działania na rzecz budowy silnego, niezależnego ruchu pracowniczego. Naszym celem jest przezwyciężenie dominacji szefów i właścicieli nad pracownikami oraz kształtowanie równego i sprawiedliwego społeczeństwa.”


24 października godz. 18.00.

Bar Studio PKiN, Pl. Defilad 1

czwartek, 10 października 2013

Konferencja prasowa pracowników CSW Zamek UjazdowskiWe wtorek 8 października 2013 roku, odbyła się konferencja prasowa pracowników CSW Zamek Ujazdowski, podczas której Stach Szabłowski, Ewa Gorządek i Janusz Byszewski przedstawili sytuację w instytucji oraz odpowiedzieli na argumenty dyrektora Fabia Cavallucciego.
Szabłowski, Gorządek i Byszewski przedstawili fragmenty sprzecznych ze sobą wypowiedzi dyrektora Cavallucciego z marca 2013 roku, gdy mówił on o bardzo dobrej kondycji finansowej CSW, pozyskiwaniu pieniędzy „od rządu” i prywatnych sponsorów, oraz z września 2013 roku, gdy mówił o finansowej zapaści w CSW. „Nie jest prawdą, że przyczyną kryzysu finansowego w CSW jest, jak twierdzi Cavallucci, globalny kryzys gospodarczy. Przyczyną jest brak programu CSW na ten i przyszły rok. To uniemożliwia planowanie budżetu i pozyskiwanie środków finansowych”, twierdzą pracownicy CSW. Odnieśli się również do argumentów Cavallucciego, widzącego przyczynę konfliktu w CSW w trudnościach komunikacyjnych i różnicach kulturowych: „Od początku swego istnienia CSW działa w międzynarodowej skali i różnice kulturowe nie są dla nas problemem. […] Problem nie leży w barierach językowych, porozumiewamy się z dyrektorem po angielsku".
Pracownicy przedstawili listę żądań, w której domagają się między innymi przejrzystości wydatków CSW i ich dobrego planowania, podmiotowego traktowania pracowników i przestrzegania Kodeksu Pracy. W punkcie czwartym „Postulatów Pracowników CSW Zamek Ujazdowski” znalazło się też żądanie „wynagrodzeń dla artystów współtworzących program CSW”.

„Chcemy już teraz zastanowić się wraz z innymi pracownikami, widzami, artystami i Ministerstwem Kultury, jakiej instytucji kultury potrzebujemy. Jak powinna być zarządzana, żeby władza dyrekcji miała wyraźnie opisane granice”, mówili na zakończenie konferencji.

/-/ sekretariat OFSW