piątek, 27 września 2013

Odpowiedź dyrektora CSW ZU na pismo Solidarności

Publikujemy otrzymaną właśnie odpowiedź Dyrektora Fabio Cavallucciego na pismo Komisji Zakładowej CSW Zamek Ujazdowski.

środa, 25 września 2013

Solidarność z pracownikami CSW Zamek Ujazdowski

Obywatelskie Forum skupiające artystów, kuratorów, krytyków sztuki, solidaryzuje się z głosem pracowników CSW Zamek Ujazdowski, reprezentowanych przez związek zawodowy Solidarność i wyrażonym w liście do Dyrektora Fabia Cavallucciego z dnia 16.09.2013 roku i publikuje list, jaki wystosowali oni od dyrekcji CSW i do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucja, jaką jest Zamek Ujazdowski to przede wszystkim ludzie. Zarówno pracownicy merytoryczni, prowadzone przez nich projekty jak i zaangażowani w ich realizację artyści. Jeśli zespół CSW już drugi raz wysyła oficjalny list zarówno do Ministerstwa Kultury, jak i do dyrekcji CSW, to sytuacja wewnątrz tej instytucji jest bardzo niepokojąca.

Przypomnijmy, ze poprzedni list został wysłany w maju 2012 roku, o czym w wywiadzie dla radia Tokfm wspominał Andrzej Załęski, odpowiedzialny w CSW za program muzyczny.

Jako Obywatelskie Forum prosimy dyrekcję CSW Zamek Ujazdowski, pana Fabia Cavalucciego i panią Joannę Szwajcowską o zajęcie publicznego stanowiska w sprawie listu związku zawodowego Solidarność i opisanej w nim sytuacji.

poniedziałek, 16 września 2013


Zamieszczamy odpowiedź Fabio Cavallucci
Dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
na list otwarty artystów z dnia 31 sierpnia 2013
 
 
Drodzy Artyści!


Przede wszystkim chciałbym zapewnić, że wspieranie Waszej pracy jest najważniejszym elementem misji Centrum Sztuki Współczesnej.

Po otwarciu wystawy British British Polish Polish, która, mam nadzieję, okaże się zarówno Waszym sukcesem, jak sukcesem CSW, odpowiadam szczegółowo na Wasz list. Po pierwsze chciałbym Wam wszystkim podziękować za uczestnictwo, nie tylko poprzez wystawienie dzieł, ale również poprzez aktywną współpracę, która bez wątpienia tchnęła ducha w tę wystawę.

CSW zmaga się chwilowo z umiarkowanymi trudnościami finansowymi. Tym też, jak również faktem, że nawet przy założeniu niewielkich wynagrodzeń łączna kwota potrzebna do opłacenia 64 artystów uczestniczących w wystawie byłaby znaczna, podyktowana była decyzja o niewypłaceniu honorarium za wystawę. Ci z Was, którzy już wystawiali swoje dzieła w CSW, wiedzą, że dotychczas zawsze przyznawaliśmy polskim artystom honoraria, choćby skromne, za wystawy indywidualne i niewielkie wystawy zbiorowe, przede wszystkim za konkretne produkcje. I będziemy tak postępować w przyszłości.

Należy jednak zauważyć, że w większości krajów europejskich instytucje publiczne rzadko wypłacają honoraria za wystawy.

Osobiście mam pewne wątpliwości, czy jest to najlepszy sposób wspierania sztuki i artystów. Czy nam się to podoba czy nie, sztuka współczesna rządzi się prawidłami rynku. I dlatego wystawienie dzieła sztuki i prawo do rozpowszechniania jego zdjęć są narzędziem promocji, które podnosi wartość dzieła i ułatwia jego sprzedaż. Na dzieło, które pozostaje w ukryciu, nie ma popytu. Osobiście sądzę, że system rynkowy obnaża dziś wszystkie ograniczenia i trudności, z jakimi się boryka. Uważam, że nie dane będzie mu przetrwać i konieczne będzie stworzenie nowego systemu wspierania sztuki. Jednak na razie funkcjonujemy w systemie rynkowym.

Jeżeli chodzi o społeczno-ekonomiczne położenie artystów, odpowiedź jednej instytucji to o wiele za mało, jeśli pozostałe postępują inaczej. Należałoby ustalić jednolite kryteria. Jednak przede wszystkim należy wspólnie walczyć o ponowne określenie pozycji sztuki i artysty w naszym społeczeństwie. I w tej kwestii zawsze będę po Waszej stronie. Sztuka jest czymś niezastąpionym, czymś, bez czego wysoko rozwinięte społeczeństwo nie może się obyć. Jednakże zmiany zachodzące w dzisiejszych czasach, powodują, że znaczenie sztuki bywa w jakiś sposób kwestionowane. Należy próbować zwrócić sztuce centralną pozycję, którą w wielu krajach utraciła. W Polsce jest to jeszcze możliwe, a jej przykład może promieniować na inne kraje. Jednak by tego dokonać, musimy przekonać opinię publiczną i siły polityczne. Musimy kontynuować z nimi dialog, by stworzyć system, który artystom zapewni spokój, a sztuce wolność. I na ile liczy się zdanie moje i CSW, będziemy rzecznikiem Waszych słusznych żądań.


Fabio Cavallucci

czwartek, 12 września 2013

Apel o udział w demonstracji IP - sobota 14 IXZwracamy się do członków i sympatyków Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej o udział w sobotniej demonstracji przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Będziemy demonstrować wspólnie z działaczami Inicjatywy Pracowniczej – godz. 12 Nowogrodzka 1/3.

Ponad rok temu podczas strajku artystów bezskutecznie domagaliśmy się włączenia artystów do systemu ubezpieczeń społecznych. Nasz głos spotkał się z lekceważącym milczeniem przedstawicieli rządowych. Dziś związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej domagają respektowania elementarnych praw do zrzeszania się, strajku, dostępu do usług publicznych oraz godnych warunków pracy. Jak pokazuje niedawny przykład artystów sprzeciwiających się brakowi jakichkolwiek honorariów podczas realizacji prestiżowych projektów wystawienniczych łączy nas ze związkowcami bardzo dużo.

Prywatyzacja usług publicznych dotyczy nie tylko szpitali i żłobków, coraz częściej te pomysły są wdrażane w publicznych galeriach. Wspólny protest nie ma wymiaru jedynie symbolicznego - dotyczy rzeczy doświadczanych przez nas codziennie.