wtorek, 24 czerwca 2014

10 "Porozumienie w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla Artystów i Artystek"

W Lublinie 19 maja 2014 podpisy pod "Porozumieniem" złożyli w imieniu Galerii Labirynt dyrektor Waldemar Tatarczuk, w imieniu OFSW Agnieszka Ziętek i Rafał Czekaj.
 
 
treść zawartego porozumienia wraz z wysokością zadeklarowanych minimalnych stawek poniżej:
 piątek, 20 czerwca 2014

Dokumentacja konkursu na dyrektora CSW Zamek Ujazdowski

Po rozstrzygnięciu konkursu na nowego dyrektora CSW w Warszawie, OFSW zwróciło się do dziewięciu biorących w nim udział osób o możliwość publikacji ich koncepcji programowych dla przyszłego CSW. Są to koncepcje, które kandydaci przedstawili komisji konkursowej. Trzy osoby spośród byłych kandydatów zgodziły się na publikację wersji oryginalnych: Wojciech Kozłowski, Adam Mazur, Krzysztof Żwirblis. Jedna osoba zgodziła się na publikację nowej, skróconej wersji koncepcji - Małgorzata Ludwisiak, w osobnym tekście wyjaśnia dlaczego nie zgodziła się na publikację wersji przedstawionej komisji. Uzupełnieniem całości są notatki z rozmów komisji z kandydatami, jakie spisał reprezentant OFSW. Notatki są nieautoryzowane, by zachować ich dokumentacyjny charakter.
Celem publikacji tekstów jest utrzymanie przejrzystości konkursu - zwycięską koncepcję traktujemy też jako zobowiązanie przyszłej dyrektor wobec widzów, artystów i załogi CSW, rozumiejąc oczywiście że koncepcja ta przechodzi pewien rozwój. Sądzimy również, że teksty przedstawione przez byłych kandydatów są swego rodzaju giełdą pomysłów nie tylko na CSW, ale i na instytucję kultury w ogóle. Traktujemy je jako materiał źródłowy do kontynuowania dyskusji o instytucji kultury.
Jednocześnie Małgorzata Ludwisiak sformułowała w jednym z mejli do przedstawiciela OFSW następującą propozycję:
"[…] chętnie zorganizuję publiczne spotkanie w Zamku, tuż po objęciu przeze mnie stanowiska, na co jak najbardziej moglibyśmy się już teraz umówić […], z udziałem twórców i różnych środowisk; spotkanie moglibyśmy zorganizować wspólnie, pod auspicjami OFSW, które powstało wszak po to, by inicjować demokratyczną, oddolną debatę, byłoby więc najwłaściwszym patronem tego wydarzenia".
Uważamy tą propozycję za bardzo pożyteczną i chętnie ją przyjmujemy, zwłaszcza, że jest skierowana do szeroko rozumianego środowiska.

Sekretariat OFSW


Adam Mazur - koncepcja CSW
Krzysztof Żwirblis koncepcja CSW i list motywacyjny 
Wojciech Kozłowski koncepcja CSW i list motywacyjny 
Małgorzata Ludwisiak resume koncepcji i oświadczenie

piątek, 13 czerwca 2014

Apel OFSW do Premiera RP w sprawie mianowania nowego Ministra Kulturydo Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska

w sprawie mianowania nowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Szanowny Panie Premierze,W związku z odejściem dotychczasowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego apelujemy o powołanie na to stanowisko osoby, która będzie w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed polską kulturą oraz osoby, która będzie rozumieć oczekiwania jakie płyną ze strony środowisk tworzących tę kulturę, kto będzie rozumiał rolę kultury w polityce społecznej państwa i nie będzie traktował jej jak źródła rozrywki, ale jeden z istotnych czynników służących do wyrównywania szans i kreowania rozwoju społecznego.

Jednym z najbardziej palących problemów ludzi sztuki jest kwestia uregulowania statusu zawodowego artystów. Kultura nie może realizować się poprzez wyzysk twórców. Obecny system ubezpieczeń socjalnych sytuuje ich poza ramą swojej struktury. Oczekujemy, że powołana na to stanowisko osoba podejmie energiczne działania na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych twórców i aktywnie włączy się w rozpoczęte przez środowisko twórców prace nad przygotowaniem zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.

Wzywamy także do uniemożliwienia przekazywania zarządu nad instytucjami kultury, zewnętrznym komercyjnym podmiotom. Mechanizm ten wprowadzony w ostatnich latach okazał się źródłem niewyobrażalnego marnotrawstwa potencjału publicznych instytucji, degradacji pracowników oraz wielu innych nadużyć w tym ograniczania wolności wypowiedzi. Bezpośrednie zaaplikowanie biznesowych stosunków rywalizacji w sferze kultury jest najprostszym sposobem na degradację polskiej sztuki, która jest tak chętnie wykorzystywana przez polityków do promocji Polski za granicą.

Z poważaniem

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnejczwartek, 12 czerwca 2014

Apel Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej w sprawie Trafostacji Sztuki

Wyrażamy najgłębszy niepokój w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie, który uznał Kamila Kuskowskiego i Agatę Zbylut winnymi rozpowszechniania fałszywych informacji o spółce Baltic Contemporary zarządzającej szczecińską Trafostacją Sztuki.  Wypowiedzi będące podstawą wydania nieprawomocnego jeszcze, skazującego wyroku sądu dotyczyły niejasności podczas rozpisanego przez miasto Szczecin przetargu oraz kwestionowały wiarygodność oferty przygotowanej przez spółkę.

Kilkanaście miesięcy zarządzania Trafostacją przez Baltic Contemporary  potwierdziły przytaczane przez skazanych zarzuty – instytucja prezentuje nieporadny, chaotyczny program w żaden sposób nieprzystający do szumnych zapowiedzi.  Jedyny szerszy rozgłos Trafostacja uzyskała wysyłając prawnicze pisma z groźbą procesu do redakcji Obiegu po publikacji krytycznego artykułu.

Prawo do wolnej wypowiedzi, również krytycznej  na tematy dotyczące funkcjonowania sektora publicznego nie może być ograniczane poprzez zastosowanie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do tego niedopuszczalnego stanu rzeczy doprowadziła nowelizacja ustawy o instytucjach kultury, dopuszczając wyłonienie w przetargu nieograniczonym zarządcy publicznej instytucji kultury. Autorzy tej regulacji, w wolnorynkowym zachwycie nie przewidzieli skali możliwych konfliktów interesów oraz wykazali się godnym pożałowania niezrozumieniem sensu funkcjonowania instytucji publicznych, którego nie da się sprowadzić do biznesowej efektywności.

Jesteśmy świadkami procesu brutalnej prywatyzacji instytucji kultury, prowadzącej do bezprecedensowego marnotrawstwa ich potencjału. Wspomniana regulacja w zestawieniu z niską kulturą pracy polskich samorządów stanowi zapowiedź szerszego procesu destrukcji instytucjonalnej kultury w skali kraju.

Solidaryzujemy się ze skazanymi Kamilem Kuskowskim i Agatą Zbylut, deklarując jednocześnie bezterminowy bojkot udziału we wszelkich inicjatywach i projektach przygotowywanych w Trafostacji Sztuki przez Baltic Contemporary. Wzywamy wszystkich ludzi sztuki do wsparcia naszego stanowiska i solidarnej odmowy współpracy z instytucją, która jako jedyna formę dialogu uznaje zastraszanie sądowe.

Tylko poprzez szeroki wspólny sprzeciw jesteśmy w stanie zatrzymać ograniczanie wolności wypowiedzi oraz wywrzeć presję, która doprowadzi do niezbędnej zmiany prawa.
w imieniu OFSW

zapraszamy do podpisywania petycji:
https://www.change.org/petitions/ofsw-apel-obywatelskiego-forum-sztuki-wsp%C3%B3%C5%82czesnej-w-sprawie-trafostacji-sztuki 1. Marta Deskur
 1. Katarzyna Górna
 1. Mikołaj Iwański
 1. Rafał Jakubowicz
 1. Zuzanna Janin
 1. Jacek Niegoda
 1. Laura Pawela
 1. Karol Sienkiewicz
 1. Julita Wójcik
 1. Artur Żmijewski
 1. Tomasz Kolankiewicz
 1. Jarosław Suchan
 1. Joanna Figiel
 1. Roman Kurkiewicz
 1. Zara Leander
 1. Aneta Szyłak
 1. Aleksandra Polisiewicz
 1. Marta Pszonak
 1. Aleksandra Ska
 1. Marika Kuźmicz
 1. Diana Wasilewska
 1. Joanna Rajkowska
 1. Grażyna Bieganik
 1. Jakub Dąbrowski
 1. Marek Wasilewski
 1. Joanna Wowrzeczka
 1. Lulu von Riba
 1. Andrzej Szymborski
 1. Marta Mazur
 1. Szymon Jędrol
 1. Malwina Rzonca
 1. Kinga Szarłowska
 1. Dominik Lejman
 1. Ewa Kubiak
 1. Tomasz Załuski
 1. Alicja Rucińska
 1. Agnieszka Miężał
 1. Ryszard W. Kluszczynski
 1. Ewa Bloom Kwiatkowska
 1. Agata Saraczyńska
 1. Ewa Michalska
 1. Agnieszka Żechowska
 1. Teodor Ajder
 1. Izabela Jadach
 1. Mariola Przyjemska
 1. Dominika Skutnik
 1. Zbig Sejwa
 1. Przemysław Branas
 1. Agnieszka Babilon
 1. Aleksandra Goral
 1. Adrian Urbaniak
 1. Zorka Wollny
 1. Lidia Jabłońska
 1. Małgorzata Jacyna-Witt
 1. Anna Łazar
 1. Marcin Pierzchliński
 1. Marzena Paluszkiewicz
 1. Agata Nowosielska
 1. Sebastian Rako
 1. Wojtek Duda
 1. Waldemar Wojciechowski
 1. Piotr Perzycki
 1. Joanna Wilczyńska
 1. Małgorzata Goliszewska
 1. Danuta Dąbrowska
 1. Maria Stafyniak
 1. Aleksandra Tlolka
 1. Weronika Zielinska
 1. Łukasz Jastrubczak
 1. Hubert Czerepok
 1. Robert Majkut
 1. Agnieszka Gniotek
 1. Waldemar Kremser
 1. Małgorzata Mazur
 1. Marta Czyż
 1. Wojciech Kozłowski
 1. Tycjan Knut
 1. Artur Malewski
 1. Hoy Pudendum
 1. Inga Iwasiów
 1. Paulina Kałka
 1. Magdalena Krupińska
 1. Artur Rozen
 1. Andrzej Pater
 1. Olga Baszuro
 1. Robert Konopski
 1. Justyna M
 1. Hanna Nowicka
 1. Krzysztof Polkowski
 1. Katarzyna Nalezińska
 1. M Sobolewska
 1. Zuzanna Zielinska
 1. Adam Mazur
 2. Kowalski Marian
 3. Jerzy Dobrzański
 4. Roman Lewandowski
 5. Małgorzata Szymankiewicz
 6. Ewa Kołosowska
 7. Łukasz Skąpski
 8. Karolina Kucia
 9. Łukasz Surowiec
 10. Artur Tajber
 11. Piotr Łukomski
 12. Arti Grabowski
 13. Napoleon Bryl
 14. Marcin Wysocki
 15. Sebastian Cichocki
 16. Agata Rafalska
 17. Paweł Jarocki
 18. Daniel Muzyczuk
 19. Wojciech Gilewicz 
 20. Małgorzata Mazur
 21. Agata Smalcerz
 22. Jadwiga Charzyńska 
 23. Piotr Bujak
 24. Amanda Korol
 25. Karolina Breguła
 26. Mikołaj Tkacz
 27. Małgorzata Kazimierczak
 28. Piotr Filipiuk
 29. Aleksandra Hubińska
 30. Maciej Mizgalski
 31. Marek Glinkowski
 32. Ewelina Aleksandrowicz
 33. Marta Kaczmarczyk
 34. Sarmen Beglarian
 35. Łukasz Białkowski
 36. Bartłomiej Otocki
 37. Grzegorz Sztwiertnia
 38. Konrad Pustoła
 39. Janina Hobgarska
 40. Jerzy Grzegorski
 41. Jacek Motylewski
 42. Karina Dzieweczyńska
 43. Bartosz Kokosiński
 44. Adam Pies
 45. Grażyna Szymkowiak
 46. Ryszard Ziarkiewicz
 47. Agata Kosmacz
 48. Renata Pilarczyk
 49. Maurycy Gomulicki
 50. Paweł Zalew
 51. Marcin Królikowski
 52. Kamil Julian
 53. Anna Selke
 54. Elżbieta Anacka
 55. Jarosław Lubiak
 56. Konrad Smoleński
 57. Dorota Nieznalska
 58. Jerzy Gontarz
 59. Jakub Stępień
 60. Robert Kuśmirowski
 61. Anna Konik
 62. Leszek Knaflewski
 63. Małgorzata Frymus
 64. Monika Szewczyk
 65. Justyna Koeke
 66. Piotr Cypryański
 67. Aurelia Nowak
 68. Ewa Toniak
 69. Elżbieta Jabłońska
 70. Izabela Kowalczyk

sobota, 7 czerwca 2014

Protokół komisji wybierającej nowego dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

Do konkursu na dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie stanęło dziewięciu kandydatów: Dobrila Denegri, Martin van Dijk, Wojciech Kozłowski, Adam Mazur, Gerald Matt, Jerzy Onuch, Zsolt Petranyj, Krzysztof Żwilbris, i Małgorzata Ludwisiak
 
Kandydaci pisemnie przedstawili swoje propozycje dotyczące programu CSW. Ośmiu kandydatów rozmawiało z komisją. Martin van Dijk nie spełnił wymogów konkursowych.

W ostatecznym głosowaniu, które zgodnie z regulaminem konkursu było jawne, stosunkiem głosów 5:4 wygrała Małgorzata Ludwisiak. Jej kandydaturę komisja rekomendowała Ministrowi Kultury na dyrektorkę CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. 
 
W komisji zasiadali: Masza Potocka, Ryszard Kluszczyński, Jadwiga Sawicka, Monika Szewczyk, Zenon Butkiewicz, Stach Szabłowski, Marek Morawiec, Maria Poprzęcka, Artur Żmijewski.

szczegóły w poniższym protokole komisji: