czwartek, 14 listopada 2013

Apel przeciw likwidowaniu lub zmniejszaniu wynagrodzeń artystów we wnioskach grantowychObywatelskie Forum Sztuki Współczesnej zwróciło uwagę na niepokojące praktyki instytucji, fundacji i stowarzyszeń wnioskujących o publiczne dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Okazuje się, że umieszczane w budżetach honoraria dla twórców są często nieadekwatne do nakładu pracy i czasu poświęconego na realizację projektu, a – co jeszcze bardziej niepokojące -  przy aktualizacji wniosków (które otrzymały zmniejszone wobec wnioskowanego dofinansowanie) wynagrodzenia dla artystów, twórców i wykonawców są zmniejszane nieproporcjonalnie do obniżonej kwoty dotacji lub całkowicie usuwane z budżetu wniosku. W rezultacie praca artystów albo nie jest opłacana, albo wynagrodzenia nie odzwierciedlają wkładu pracy w przygotowanie dzieła czy projektu.

Do 30 listopada 2013 roku trwa przyjmowanie wniosków na programy operacyjne MKiDN, w związku z tym OFSW zwraca się do wnioskodawców o zwrócenie szczególnej uwagi na powyższy problem i wpisywanie do aplikacji grantowych rzeczywistych wynagrodzeń dla artystów, twórców i wykonawców, o utrzymanie tych wynagrodzeń w aktualizowanych wnioskach oraz o zaprzestanie ich nieproporcjonalnego zmniejszania.

Opisaną powyżej tendencję do zaniżania wynagrodzeń potwierdza pismo Narodowej Galerii Sztuki Zachęta do MKiDN. Zachęta jako operator programów MKiDN oraz instytucja kwalifikująca wnioski grantowe zauważa następującą praktykę:
  
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Zespół ds. Programów Operacyjnych
L.dz.697/13
Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Departament Mecenatu Państwa
[pismo wpłynęło do MKiDN 22.05.2013]

[...] Zwracamy uwagę na fakt, że honoraria dla artystów sztuk wizualnych niepokojąco często ulegają nieproporcjonalnemu (choćby w stosunku do honorariów organizatorów) zmniejszeniu lub całkowitemu zlikwidowaniu w trakcie składania aktualizacji wniosku do otrzymanej dotacji. Sugeruje to, że punkt "honoraria dla artystów" często wstawiany jest jako wypełniacz a nie realny koszt przewidywany przez organizatora. Istotne wydaje się stworzenie zapisu regulaminowego wykluczającego tego rodzaju praktykę (honoraria dla artystów wykonawców - w przypadku zmniejszonej dotacji nie powinny ulegać nieproporcjonalnym zmianom).

Hanna Wróblewska
Dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Powyższy fragment, publikujemy za zgodą dyrekcji Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie.

sobota, 9 listopada 2013

Oświadczenie Kuratorów CSW Zamek Ujazdowski w sprawie pracy J.Markiewicza pt. „Adoracja Chrystusa”


Przekazujemy treść oświadczenia Kolegium Kuratorów CSW ZU.


Oświadczenie Kolegium Kuratorów CSW Zamek Ujazdowski w sprawie pracy Jacka Markiewicza pt. „Adoracja Chrystusa” (1993)Kolegium Kuratorów CSW Zamek Ujazdowski stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminowania, zastraszania artystów i grożenia im sankcjami karnymi, a także ograniczania ich wolności do eksponowania swoich dzieł. Takich działań nie usprawiedliwia argumentacja osób, w mniemaniu których artysta dopuścił się w swojej pracy obrazy czyichkolwiek uczuć religijnych. Symbole religijne przynależą do wspólnego nam wszystkim obszaru kultury wizualnej i każdy twórca ma prawo odwoływania się do nich w swoich dziełach.

Film Jacka Markiewicza, pokazywany aktualnie w CSW Zamek Ujazdowski, wchodzi w skład wystawy "British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy: długie lata 90. i dziś". Jest jednym z wielu dzieł, jakie na tej wystawie reprezentują polską sztukę krytyczną z lat 90. XX wieku.  „Adoracja Chrystusa” jest pracą dyplomową Markiewicza, przygotowaną pod opieką artystyczna prof. Grzegorza Kowalskiego i obronioną w 1993 roku na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Praca „Adoracja Chrystusa” została włączona do wystawy "British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy: długie lata 90. i dziś" z przyczyn merytorycznie oczywistych. Jest świadectwem sztuki polskiej tamtego okresu, a także jednym z najbardziej charakterystycznych  i ważnych dzieł jej nurtu krytycznego.

Dyplom Jacka Markiewicza, jak również niektóre prace innych artystów z tej wystawy, tworzących w latach 90. i zaliczanych do przedstawicieli sztuki krytycznej, nie są łatwe w odbiorze i mogą być uznawane za dyskusyjne lub kontrowersyjne. Nie znaczy to jednak, że nie powinny być upubliczniane. Wręcz przeciwnie, dyskusję wokół nich uważamy za ważny element społecznego funkcjonowania sztuki. Mając jednak na względzie szeroką publiczność CSW umieściło przed wejściem na wystawę informację, że niektóre prezentowane na niej dzieła mogą zostać odebrane jako naruszające czyjeś systemy wartości. Jest to ogólnie przyjęta formuła, stosowana w instytucjach kultury na całym świecie, która z jednej strony umożliwia widzom galerii czy muzeów podejmowanie na własną rękę odpowiedzialnych decyzji i unikanie konfrontacji z nieakceptowanymi przez nich formami wypowiedzi artystycznej, a z drugiej pozwala organizatorom wystaw respektować statut sztuki jako obszaru wolności ekspresji twórczej.

Mamy wrażenie, że praca artystyczna Jacka Markiewicza stała się w tym wypadku jedynie pretekstem do wystąpień medialnych i próby narzucenia represyjnego modelu relacji publicznych stojącego w sprzeczności z wartościami demokratycznymi.

Dokonuje się to kosztem dobrego imienia instytucji publicznej oraz indywidualnego artysty.

Kolegium Kuratorów CSW Zamek Ujazdowski


wtorek, 5 listopada 2013

Komunikat o zasadach działania OFSW

Od 2011 roku działania Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej koncentrują się na problemach artystów. Strajk Artystyczny z maja 2012 roku ujawnił ogrom zaniechań w ostatnich dwóch dekadach, które zredukowały artystów do roli klientów instytucji wystawienniczych.

W wyborach na walnym zgromadzeniu OFSW w marcu 2013 roku wybrano Sekretariat w składzie: Katarzyna Górna (przewodnicząca), Mikołaj Iwański, Zuzanna Janin, Jacek Niegoda, Julita Wójcik. Obecnie blisko z Sekretariatem współpracuje grupa aktywnych członków OFSW (m.in. Rafał Jakubowicz, Karol Sienkiewicz, Artur Żmijewski), którzy uczestniczą w pracach Forum. Wspólnie wypracowywane są strategie działania i zapadają decyzje o krokach podejmowanych przez Forum. Zachęcamy też innych członków OFSW do aktywnego włączania się w prace.

Obecne działania Forum skupiają się na:
1.   staraniach o wypłacanie wynagrodzeń dla artystów przez instytucje sztuki;
2.    uwzględnieniu wynagrodzeń dla artystów w regulaminach programów grantowych MKiDN;
3.    sformułowaniu praw pracowniczych artystów;
4.    spowodowaniu objęcia artystów systemem ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych;
5.    opracowaniu publikacji „Czarna Księga Artystów w Polsce”, służącej zdefiniowaniu statusu artystów w Polsce oraz warunków pracy twórczej.


Jednocześnie - jak pokazuje ostatnie kilka tygodni - sposoby działania OFSW zmierzają w kierunku demokratyzacji forum, które jest otwarte na swobodne włączanie się do prac problemowych przez członków i sympatyków OFSW.

Proponowane zasady:

1. do pracy nad poszczególnymi wątkami tworzą się samorzutnie grupy robocze - zainteresowani tematami dołączają do tych grup w sposób całkowicie wolny; wnioski, konkluzje i propozycje są dyskutowane w większym gronie, ale tak, by nie blokować działania grup roboczych;
2. jeśli rozmawiamy/negocjujemy z instytucjami i składamy im propozycje, to robimy to w imieniu OFSW, nawet jeśli działamy indywidualnie;
3. przebieg działań grup roboczych i działań indywidualnych jest transparentny - osoby pracujące nad poszczególnymi wątkami przedstawiają relacje o przebiegu prac.


Sekretariat OFSW

środa, 30 października 2013

Votum nieufności załogi CSW wobec dyrektora Cavallucciego


OFSW publikuje dokumenty związane z przekazanym dyrektorowi CSW, panu Fabio Cavallucci, votum nieufności ze strony całego zespołu CSW Zamek Ujazdowski. Votum nieufności zostało przekazane dyrektorowi CSW 30 października 2013 roku.
Dokumenty : 

Votum nieufności

Uzasadnienie   


sobota, 19 października 2013

Drodzy członkowie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej

Dyrektor Fabio Cavalluci skierował do wszystkich pracowników Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaproszenie na spotkanie w najbliższy poniedziałek 21 października o godzinie 14.00 do Sali Widowiskowej Laboratorium.

Spotkanie będzie poświęcone aktualnej sytuacji finansowej Zamku oraz planom na program CSW.

W związku z tym, iż problemy CSW dotyczą nie tylko pracowników etatowych ale również szerokiej grupy współpracowników zewnętrznych między innymi realizujących różne projekty artystów i kuratorów, pracownicy CSW Zamek Ujazdowski proszą o uczestnictwo w spotkaniu wszystkie osoby, dla których istotne są informacje dotyczące sytuacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

piątek, 18 października 2013

Czy artyści mogą skutecznie walczyć o swoje prawa socjalne?

W imieniu sekretariatu Forum zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Urbańskim z Inicjatywy Pracowniczej:

Czy artyści mogą skutecznie walczyć o swoje prawa socjalne?

Artyści odkryli, że w większości są spychani na samo dno relacji ekonomiczno-społecznych. Stali się prekariuszami. Świadomość elastycznych i niestabilnych form zatrudnienia, braku zabezpieczeń socjalnych, ułomności i nieefektywności mechanizmów wolnorynkowych, staje się coraz bardziej powszechna. Powstaje pytanie: jak skutecznie bronić swoich praw pracowniczych, socjalnych i ekonomicznych? Jak się skutecznie zorganizować?

Zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Urbańskim, wieloletnim działaczem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, przy którym powstało szereg ogniw związku grupujących pracowników sztuki i kultury (Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, Teatr 8 Dnia w Poznaniu, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu itd.), a także pracowników  usług publicznych (szpitale, ośrodki zdrowia, pogotowia ratunkowe, żłobki).

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZ Inicjatywa Pracownicza jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej. Inicjatywa Pracownicza uczestniczyła w niejednym konflikcie z pracodawcą, organizowała niejeden spór zbiorowy oraz podejmowała niewygodne tematy (m.in. warunki pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych), wyrażała sprzeciw wobec prywatyzacji służby zdrowia i sektora opieki, wspierała pracowników nigdy wcześniej niezrzeszonych np. zatrudnionych na śmieciowych umowach).

Jak czytamy na stron IP: „Systematycznie rozwijamy struktury oraz podejmujemy działania na rzecz budowy silnego, niezależnego ruchu pracowniczego. Naszym celem jest przezwyciężenie dominacji szefów i właścicieli nad pracownikami oraz kształtowanie równego i sprawiedliwego społeczeństwa.”


24 października godz. 18.00.

Bar Studio PKiN, Pl. Defilad 1

czwartek, 10 października 2013

Konferencja prasowa pracowników CSW Zamek UjazdowskiWe wtorek 8 października 2013 roku, odbyła się konferencja prasowa pracowników CSW Zamek Ujazdowski, podczas której Stach Szabłowski, Ewa Gorządek i Janusz Byszewski przedstawili sytuację w instytucji oraz odpowiedzieli na argumenty dyrektora Fabia Cavallucciego.
Szabłowski, Gorządek i Byszewski przedstawili fragmenty sprzecznych ze sobą wypowiedzi dyrektora Cavallucciego z marca 2013 roku, gdy mówił on o bardzo dobrej kondycji finansowej CSW, pozyskiwaniu pieniędzy „od rządu” i prywatnych sponsorów, oraz z września 2013 roku, gdy mówił o finansowej zapaści w CSW. „Nie jest prawdą, że przyczyną kryzysu finansowego w CSW jest, jak twierdzi Cavallucci, globalny kryzys gospodarczy. Przyczyną jest brak programu CSW na ten i przyszły rok. To uniemożliwia planowanie budżetu i pozyskiwanie środków finansowych”, twierdzą pracownicy CSW. Odnieśli się również do argumentów Cavallucciego, widzącego przyczynę konfliktu w CSW w trudnościach komunikacyjnych i różnicach kulturowych: „Od początku swego istnienia CSW działa w międzynarodowej skali i różnice kulturowe nie są dla nas problemem. […] Problem nie leży w barierach językowych, porozumiewamy się z dyrektorem po angielsku".
Pracownicy przedstawili listę żądań, w której domagają się między innymi przejrzystości wydatków CSW i ich dobrego planowania, podmiotowego traktowania pracowników i przestrzegania Kodeksu Pracy. W punkcie czwartym „Postulatów Pracowników CSW Zamek Ujazdowski” znalazło się też żądanie „wynagrodzeń dla artystów współtworzących program CSW”.

„Chcemy już teraz zastanowić się wraz z innymi pracownikami, widzami, artystami i Ministerstwem Kultury, jakiej instytucji kultury potrzebujemy. Jak powinna być zarządzana, żeby władza dyrekcji miała wyraźnie opisane granice”, mówili na zakończenie konferencji.

/-/ sekretariat OFSW 


piątek, 27 września 2013

Odpowiedź dyrektora CSW ZU na pismo Solidarności

Publikujemy otrzymaną właśnie odpowiedź Dyrektora Fabio Cavallucciego na pismo Komisji Zakładowej CSW Zamek Ujazdowski.

środa, 25 września 2013

Solidarność z pracownikami CSW Zamek Ujazdowski

Obywatelskie Forum skupiające artystów, kuratorów, krytyków sztuki, solidaryzuje się z głosem pracowników CSW Zamek Ujazdowski, reprezentowanych przez związek zawodowy Solidarność i wyrażonym w liście do Dyrektora Fabia Cavallucciego z dnia 16.09.2013 roku i publikuje list, jaki wystosowali oni od dyrekcji CSW i do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucja, jaką jest Zamek Ujazdowski to przede wszystkim ludzie. Zarówno pracownicy merytoryczni, prowadzone przez nich projekty jak i zaangażowani w ich realizację artyści. Jeśli zespół CSW już drugi raz wysyła oficjalny list zarówno do Ministerstwa Kultury, jak i do dyrekcji CSW, to sytuacja wewnątrz tej instytucji jest bardzo niepokojąca.

Przypomnijmy, ze poprzedni list został wysłany w maju 2012 roku, o czym w wywiadzie dla radia Tokfm wspominał Andrzej Załęski, odpowiedzialny w CSW za program muzyczny.

Jako Obywatelskie Forum prosimy dyrekcję CSW Zamek Ujazdowski, pana Fabia Cavalucciego i panią Joannę Szwajcowską o zajęcie publicznego stanowiska w sprawie listu związku zawodowego Solidarność i opisanej w nim sytuacji.

poniedziałek, 16 września 2013


Zamieszczamy odpowiedź Fabio Cavallucci
Dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
na list otwarty artystów z dnia 31 sierpnia 2013
 
 
Drodzy Artyści!


Przede wszystkim chciałbym zapewnić, że wspieranie Waszej pracy jest najważniejszym elementem misji Centrum Sztuki Współczesnej.

Po otwarciu wystawy British British Polish Polish, która, mam nadzieję, okaże się zarówno Waszym sukcesem, jak sukcesem CSW, odpowiadam szczegółowo na Wasz list. Po pierwsze chciałbym Wam wszystkim podziękować za uczestnictwo, nie tylko poprzez wystawienie dzieł, ale również poprzez aktywną współpracę, która bez wątpienia tchnęła ducha w tę wystawę.

CSW zmaga się chwilowo z umiarkowanymi trudnościami finansowymi. Tym też, jak również faktem, że nawet przy założeniu niewielkich wynagrodzeń łączna kwota potrzebna do opłacenia 64 artystów uczestniczących w wystawie byłaby znaczna, podyktowana była decyzja o niewypłaceniu honorarium za wystawę. Ci z Was, którzy już wystawiali swoje dzieła w CSW, wiedzą, że dotychczas zawsze przyznawaliśmy polskim artystom honoraria, choćby skromne, za wystawy indywidualne i niewielkie wystawy zbiorowe, przede wszystkim za konkretne produkcje. I będziemy tak postępować w przyszłości.

Należy jednak zauważyć, że w większości krajów europejskich instytucje publiczne rzadko wypłacają honoraria za wystawy.

Osobiście mam pewne wątpliwości, czy jest to najlepszy sposób wspierania sztuki i artystów. Czy nam się to podoba czy nie, sztuka współczesna rządzi się prawidłami rynku. I dlatego wystawienie dzieła sztuki i prawo do rozpowszechniania jego zdjęć są narzędziem promocji, które podnosi wartość dzieła i ułatwia jego sprzedaż. Na dzieło, które pozostaje w ukryciu, nie ma popytu. Osobiście sądzę, że system rynkowy obnaża dziś wszystkie ograniczenia i trudności, z jakimi się boryka. Uważam, że nie dane będzie mu przetrwać i konieczne będzie stworzenie nowego systemu wspierania sztuki. Jednak na razie funkcjonujemy w systemie rynkowym.

Jeżeli chodzi o społeczno-ekonomiczne położenie artystów, odpowiedź jednej instytucji to o wiele za mało, jeśli pozostałe postępują inaczej. Należałoby ustalić jednolite kryteria. Jednak przede wszystkim należy wspólnie walczyć o ponowne określenie pozycji sztuki i artysty w naszym społeczeństwie. I w tej kwestii zawsze będę po Waszej stronie. Sztuka jest czymś niezastąpionym, czymś, bez czego wysoko rozwinięte społeczeństwo nie może się obyć. Jednakże zmiany zachodzące w dzisiejszych czasach, powodują, że znaczenie sztuki bywa w jakiś sposób kwestionowane. Należy próbować zwrócić sztuce centralną pozycję, którą w wielu krajach utraciła. W Polsce jest to jeszcze możliwe, a jej przykład może promieniować na inne kraje. Jednak by tego dokonać, musimy przekonać opinię publiczną i siły polityczne. Musimy kontynuować z nimi dialog, by stworzyć system, który artystom zapewni spokój, a sztuce wolność. I na ile liczy się zdanie moje i CSW, będziemy rzecznikiem Waszych słusznych żądań.


Fabio Cavallucci

czwartek, 12 września 2013

Apel o udział w demonstracji IP - sobota 14 IXZwracamy się do członków i sympatyków Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej o udział w sobotniej demonstracji przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Będziemy demonstrować wspólnie z działaczami Inicjatywy Pracowniczej – godz. 12 Nowogrodzka 1/3.

Ponad rok temu podczas strajku artystów bezskutecznie domagaliśmy się włączenia artystów do systemu ubezpieczeń społecznych. Nasz głos spotkał się z lekceważącym milczeniem przedstawicieli rządowych. Dziś związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej domagają respektowania elementarnych praw do zrzeszania się, strajku, dostępu do usług publicznych oraz godnych warunków pracy. Jak pokazuje niedawny przykład artystów sprzeciwiających się brakowi jakichkolwiek honorariów podczas realizacji prestiżowych projektów wystawienniczych łączy nas ze związkowcami bardzo dużo.

Prywatyzacja usług publicznych dotyczy nie tylko szpitali i żłobków, coraz częściej te pomysły są wdrażane w publicznych galeriach. Wspólny protest nie ma wymiaru jedynie symbolicznego - dotyczy rzeczy doświadczanych przez nas codziennie.

sobota, 31 sierpnia 2013

LIST OTWARTY


Szanowny Pan Dyrektor Fabio Cavalluci

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
00- 467 Warszawa

Dziękujemy za zaproszenie na wystawę British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy: długie lata 90. i dziś. Przyjmujemy do wiadomości fakt, że Zamek Ujazdowski nie miał możliwości wypłacenia artystom - ani polskim, ani brytyjskim - honorariów za udział w tej wystawie. Artyści użyczyli swoich prac na ten ważny pokaz wspomagając tym samym działalność wystawienniczą Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nasz wkład w wystawę obecny jest nie tylko fizycznie, w postaci eksponowanych dzieł; jest również wsparciem finansowym, przekazanym przez twórców na rzecz instytucji państwowej, jaką jest Zamek Ujazdowski.

Prosimy dyrekcję Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie o włączenie się w proces zmian mających na celu poprawę warunków życia artystów. Liczymy na Pana wsparcie w nagłaśnianiu problemu obecnego statusu materialnego i prawnego artystów. Zamek Ujazdowski zawsze był przykładem instytucji dbającej o artystów. Wierzymy, że ten stan rzeczy może nadal trwać. Wierzymy, że w przyszłości w kosztorysach wszystkich polskich instytucji wystawienniczych znajdzie się pozycja uwzględniająca pracę artystów poprzez honorarium.

Na wystawie British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy: długie lata 90. i dziś znajduje się dział zatytułowany Dziś. Sytuacja prawna artysty w Polsce - jednostki pozbawionej możliwości ubezpieczenia społecznego i emerytalnego - to obecnie jeden z najbardziej dyskutowanych problemów w środowisku twórców. Nasze dzisiejsze działania zadecydują o tym, jak będzie wyglądała sytuacja artysty jutro!

Z poważaniem Artyści:

1. Paweł Althamer
2. Mirosław Bałka
3. Wojciech Bąkowski
4. Grzegorz Drozd
5. Katarzyna Górna
6. Michał Jankowski
7. Mikołaj Robert Jurkowski CUKT
8. Grzegorz Klaman
9. Tomasz Kowalski
10. Katarzyna Kozyra
11. Katarzyna Krakowiak
12. Zofia Kulik
13. Norman Leto
14. Jacek Markiewicz
15. Anna Molska
16. Jacek Niegoda CUKT
17. Dorota Nieznalska
18. Franciszek Orłowski
19. Agnieszka Polska
20. Katarzyna Przezwańska
21. Joanna Rajkowska
22. Wilhelm Sasnal
23. Jadwiga Sawicka
24. Konrad Smoleński
25. Roman Stańczak
26. Piotr Uklański
27. Julita Wójcik
28. Piotr Wyrzykowski CUKT
29. Jakub Julian Ziółkowski
30. Artur Żmijewski


List artystów popiera Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, które swoje działania ogniskuje na statusie artysty

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

w związku z rozpoczynającą się dyskusją w naszym środowisku artystów wizualnych dot. zarządzania prawami autorskimi, szczególnie wobec podjętych kroków przez ZAIKS, zmierzających do przejęcia koncesji, proszę zapoznajcie się ze znalezionym raportem, pokontrolnym dot. zarządzania tymi prawami przez ZPAP, myślę że to bardzo ciekawe (ale jeszcze ciekawsze byłoby oczywiście sprawozdanie z 2012r) http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/kontrole/04-18kontrola-zpap_wwa.pdf

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Walne zebranie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, 20 kwietnia 2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków OFSW, sympatyków oraz osoby zainteresowane działalnością Forum do udziału w walnym zebraniu OFSW w sobotę, 20 kwietnia 2013 o godz. 16.00 w sali kinowej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Program zebrania:

- przedstawienie sytuacji po ArtStrajku, który odbył się 24 Maja 2012 r., omówienie sytuacji artystów w Polsce na tle przykładów rozwiązań w innych krajach europejskich;

- dyskusja z udziałem prof. Janusza Foglera, prezesa Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, na temat zarządzania prawami autorskimi artystów wizualnych;

- reorganizacja struktury Forum: przedstawienie problemów funkcjonowania Forum przy obecnej strukturze, propozycje zmian;

- dyskusja / wnioski.