poniedziałek, 28 lipca 2014

Stanowisko OFSW w sprawie BUNKRA SZTUKI


W Krakowie brakuje instytucji kultury, która generowałaby nową energię twórczą, jednoczyła i aktywizowała środowisko, i która byłaby nastawiona na działania o charakterze eksperymentalnym, alternatywnym na wysokim, międzynarodowym poziomie.

Efektem braku takiego miejsca jest szukanie przez twórców motywacji i możliwości działania w innych miastach. Kraków opuszczają ciekawe osobowości twórcze, aktywni artyści wyjeżdżają. Adepci krakowskich szkół artystycznych również opuszczają miasto. Ten proces trwa od przeszło dekady i stale się nasila. To groźne dla Krakowa. Nadzieję zmiany upatrujemy w dobrym pomyśle na Bunkier Sztuki i dobre nim zarządzanie.

W historii krakowskiego Bunkra Sztuki, rola lidera nie raz mu się już przydarzyła. Wysoka pozycja Bunkra na kulturalnej mapie Polski, wzmacniała pozycję Krakowa.

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – bo taka jest pełna nazwa, powinna mieć status Centrum Sztuki, a nie Galerii Miejskiej, czy Galerii Związkowej, nastawionej na zachowawczy program imprez kulturalnych. Zachowawcza galeria nie przyciągnie aktywnych artystów, nie stworzy motywacji do pracy twórczej w Krakowie, który pozostanie historycznym skansenem.

Obecnie aktywne są w Krakowie nowe oddolne ruchy społeczne i artystyczne. Inteligentna polityka kulturalna miasta powinna dać im szansę na ekspresję i wniesienie swego wkładu w rozwój kulturalny miasta.

1. Jak rozumiemy rolę Bunkra Sztuki
 

-  jako miejsce eksperymentu i gotowości na artystyczne ryzyko.
-  jako miejsce dla nowoczesnych, aktualnych i alternatywnych działań w polu sztuki.

-  jako ważne miejsce na mapie sztuki międzynarodowej i lokalnej.

- jako miejsce rozbudzające świadomość twórczą, generujące nowe trendy, skupiające międzynarodowe środowiska twórcze i naukowe - miejsce współpracy artystów i kuratorów z reprezentantami nauki, np. antropologii, etnografii, polityki, filozofii, literatury, psychologii, a także z ludźmi kina, teatru i innych.

- jako instytucja szanująca własnych pracowników, widzów i artystów - uznająca prawa twórców do wynagrodzeń, uznająca konieczność podnoszenia wynagrodzeń pracowników Bunkra.
- jako miejsce przede wszystkim artystów ale otwarte na aktywne uczestnictwo widzów

2. Oczekiwania OFSW

Oczekujemy, że przedstawiciele Miasta Krakowa, głównego organizatora Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, wezmą pod rozwagę poniższe postulaty:

1. liberalizacja kryteriów regulaminu konkursu, mającego wyłonić dyrektora Bunkra Sztuki - kryteria powinny umożliwiać start także tym osobom, które nie mają stażu na stanowisku kierowniczym, ale np. przepracowały nie mniej niż 8 lat w instytucjach kultury [takie kryterium było wpisane w warunki konkursu rozpisanego przez MKiDN na stanowisko dyrektora CSW w Warszawie - dzięki liberalizacji warunków tamtego konkursu, stawka kandydatów była większa i ciekawsza];

2. wprowadzenie w skład komisji konkursowej:
   • osób nie tylko z Krakowa;
   • uważamy, że obecność np. prof. Marii Poprzęckiej w składzie komisji, może znacząco wpłynąć na jakość wyboru nowego dyrektora;
   • reprezentanta OFSW;
   • reprezentanta AICA;
   • reprezentanta załogi Bunkra Sztuki i działającego w nim związku zawodowego;
   • postulujemy by większość w komisji konkursowej stanowili przedstawiciele środowisk twórczych, w tym przedstawiciele załogi Bunkra
   • postulujemy, by dyrektorzy innych krakowskich instytucji kultury nie byli członkami komisji konkursowej z racji oczywistego konfliktu interesów.
3. ogłoszenie konkursu na dwa miesiące przed pierwszym spotkaniem komisji konkursowej, oraz publikacja ogłoszenia o naborze aplikacji także po angielsku;

4. postulujemy pełną przejrzystość procedur konkursowych i dokumentów komisji, a także możliwość upublicznienia koncepcji programowych zgłaszanych przez kandydatów.

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
 

środa, 9 lipca 2014

Notatka ze spotkania środowisk twórczych w dniu 24 czerwca w sprawie ubezpieczeń dla twórców


W dniu 24 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie reprezentantów środowisk i związków twórczych. Celem spotkania było stworzenie zespołu reprezentującego środowiska twórcze, który będzie współpracował z zespołem rządowym przy zmianach w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych - tak, by dostosować go do specyfiki zawodów twórczych.

W czasie spotkania wszyscy zgodzili się , że konieczna jest współpraca środowisk reprezentujących różne obszary kultury. Rozmawiano o potrzebie budowania platformy porozumienia i wypracowania wspólnych postulatów oraz współpracy wszystkich środowisk twórczych.

Powstała „Grupa Inicjatywna”, która reprezentuje interesy środowisk twórczych z różnych obszarów kultury. Jej głównym celem jest doprowadzenie do zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Liczymy, że strona rządowa, zgodnie z deklaracją, również stworzy zespół do współpracy w sprawie ubezpieczeń społecznych dla twórców, z udziałem przedstawicieli MPiPS, MKiDN, MF, MZ.

Uzgodniono, że najpilniejszą kwestią jest brak ogólnopolskich badań definiujących status twórcy w Polsce i konieczność ich przeprowadzenia.  Konieczność przeprowadzenia takich badań to jeden z pierwszych postulatów, jakie przedstawimy stronie rządowej.

Grupa Inicjatywna ma charakter otwarty - mogą do niej przystąpić w każdej chwili  reprezentanci związków i środowisk twórczych, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu inicjującym.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci związków i środowisk twórczych, wszyscy zadeklarowali chęć przystąpienia do „Grupy Inicjatywnej”
(rozumiemy, że środowiska i związki, które będą uczestniczyły w pracach, oddelegują swoich przedstawicieli). Byli to:

Środowisko muzyczne
Krzysztof Knittel  - Polska Rada Muzyczna
Wojciech Walczak  - prezes Nowego Stowarzyszenia Jeunesse Musicales Poland,
pomimo nieobecności swoja chęć współpracy zadeklarowali również:
Krzysztof Trzcionkowski  - Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych,
Wojtek Zrałek Kossakowski - reprezentant muzyków niezrzeszonych, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki

Środowisko literackie
Kaja Malanowska – reprezentantka środowiska pisarzy, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki
Dominika Cieśla-Szymańska – Stowarzyszenie Tłumaczy  Literatury
Rafał Lisowski – Stowarzyszenie Tłumaczy  Literatury
Katarzyna Wojsz – przedstawicielka środowiska dialogistów filmowych, ZAiKS
Dorota Dziadkiewicz - przedstawicielka środowiska dialogistów filmowych, ZAiKS
Pomimo nieobecności swoją chęć współpracy zadeklarował
Daniel Załuski - Stowarzyszenie Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej
pomimo nieobecności swoja chęć współpracy zadeklarowali również:
Małgorzata Balcerek - Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych
Michał Moszczyński - Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych

Środowisko teatralne:
Rafał Zawierucha - Koło Młodych Związek Artystów Scen Polskich, OW ZASP
Anna Buczek - Koło Młodych Związek Artystów Scen Polskich
Maciej Pacuła - specjalista od prawa kultury, ekspert Komitetów Sektorowej Dialogu Społecznego w sektorze Żywego Spektaklu i w sektorze Audiowizualnym Komisji  Europejskiej UE (reprezentuje też ZZ PAMO i ZZ PTiTMP Wizja)  
Maria Czykwin - aktorzy niezrzeszeni, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki

Fotograficy:
Andrzej Łojko - Związek Polskich Artystów Fotografików

Sztuki wizualne:
Katarzyna Górna - Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki
Mikołaj Iwański - Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki

Przedstawiciel Stowarzyszenia Autorów ZAiKS:
Andrzej Wojtaś – sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Przedstawiciel Związku Zawodowego Twórców Kultury
Jacek Buszta - członek Zarządu

wtorek, 1 lipca 2014

Pracownie warszawskich artystów

Drodzy artyści! Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety „Pracownie warszawskich artystów”. Wasze odpowiedzi będą częścią diagnozy sytuacji lokalowej w Warszawie w kontekście pracowni artystów, a więc i Waszej codziennej pracy. Prowadzimy tę diagnozę w związku z tegoroczną edycją festiwalu Warszawa w Budowie 6, która poświęcona będzie właśnie stołecznemu życiu artystycznemu. Na jej podstawie i na podstawie pozostałych elementów badania powstanie publikacja poświęcona tematowi miejskich pracowni artystów, zawierająca rekomendacje dla Urzędu Miasta st. Warszawy. Publikacja będzie też początkiem naszej pracy nad wpływem na zmianę systemową i kulturową w kontekście pozycjonowania roli i znaczenia pracowni twórczych wśród pracowników administracji warszawskiej. Chcemy przedstawić urzędom Wasze problemy i nasze wspólne rekomendacje. Mamy nadzieję, że uruchamiając dyskusję wokół tematu podczas festiwalu i wytrwale prowadząc ją po jego zakończeniu, uda nam się wpłynąć na zmianę przepisów i zwyczajów warunkujących Wasze posiadanie lub nieposiadanie pracowni z zasobów nieruchomości miejskich. Dlatego też tak bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia w tworzeniu diagnozy sytuacji i wypowiedzi wszystkich z Was: tych, którzy mają pracownię i nie mają, którzy wynajmują ją na rynku nieruchomości miejskich i prywatnych. W ankiecie poniżej każdy z Was znajdzie pytania dla siebie. Wypełnienie ankiety zajmie Wam około 20-30 minut. Możecie także odpowiedzieć na część pytań, jeżeli nie macie ochoty udzielać nam odpowiedzi na wszystkie. Im więcej jednak się od Was dowiemy, tym skuteczniej będziemy mogli działać. Wszystkie Wasze opowieści są dla nas ważne i pomogą nam w skutecznym zrealizowaniu naszego celu. Z góry dziękujemy za pomoc. Na wypełnione ankiety czekamy do 25 lipca. Z pozdrowieniami, Marta Żakowska, autorka publikacji festiwalowej, redaktorka naczelna Magazynu Miasta, www.publica.pl/magazynmiasta, mazakowska@gmail.com

ankietę znajdziecie pod tym adresem http://interankiety.pl/interankieta/900f1e357181ee42061d746b9bfe3742.xml