wtorek, 4 grudnia 2012

Witam, Jako obywatelskie forum wspieramy projekt kierowany przez Michała Polakowskiego z fundacji ICRA, spotkaliśmy się z osobami z tej fundacji, i sprawdziliśmy, że są to bardzo sensownie prowadzone badania, posłużą też naszemu forum, które będzie mogło z nich skorzystać przy następnych ruchach czy próbach zmiany sytuacji artysty (będzie z tego wydana publikacja, dostępna i pożyteczna dla artystów), więc ogromnie zachęcamy wszystkich artystów: poświęcicie swój czas i wypełnicie ankietę (jest nieco długa ale da się przejść :) Bardzo też prosimy zaproście wszystkich znanych wam artystów, przesyłając link do ankiety (poniżej), im więcej osób wypełni ankietę tym bardziej badania będą odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety na temat świadomości prawnej twórców! Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej wspiera projekt „Świadomi Twórcy. Badanie Kompetencji Prawnych Artystów”, realizowany przez Fundację ICRA i Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane posłużą do analizy i przedstawienia sytuacji środowiska twórców i opracowania na tej podstawie raportu badawczego. LINK DO ANKIETY: http://research.net/s/swiadomitworcy