czwartek, 25 lutego 2010

Pełna lista sygnatariuszy apelu Obywateli Kultury do Prezesa Rady Ministrów

W dalszym ciągu zbieramy podpisy pod adresem obywatele.kultury@gmail.com

Pod apelem Obywateli Kultury do Prezesa Rady Ministrów podpisali się:

Magdalena Abakanowicz, rzeźbiarka, odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Adam Adach, artysta malarz
Jan Tomasz Adamus, dyrygent, dyrektor artystyczny i naczelny Capella Cracoviensis
Paweł Althamer, rzeźbiarz i performer, laureat europejskie nagrody artystycznej Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art i nagrody Kreatora Kultury tygodnika "Polityka"
Agnieszka Arnold, dokumentalistka, reżyser i reporterka telewizyjna

Weronika Bachman, Muzeum – Pałac w Wilanowie
Krzysztof Baculewski, kompozytor
Magdalena Baczewska, pianistka
Małgorzata Baczewska, muzyk, Orquesta Sinfonica de Castilla y Leon
Piotr Balcerowicz, filozof, orientalista, profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Jakub Banasiak, krytyk sztuki, redaktor magazynu "Obieg", Stowarzyszenie 40000 Malarzy
Waldemar Baraniewski, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Łukasz Barczyk, reżyser filmowy
Anna Bargiel, kuratorka Małego Klubu Bunkra Sztuki
Andrzej Bart, pisarz i scenarzysta
Anna Bartkowicz, tłumaczka
Marcin Bartnikowski, aktor, kierownik artystyczny Teatru Malabar Hotel, Wykładowca Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza / Wydziału sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Joanna Bator, pisarka i publicystka
Jerzy Bauer, kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Łodzi
Anna Baumgart, artystka
Piotr Bazylko, kolekcjoner
Krzysztof Bednarski, artysta rzeźbiarz
Sarmen Beglarian, kurator
Zbigniew Benedyktowicz, antropolog kultury, redaktor naczelny kwartalnika "Konteksty"
Filip Berkowicz, pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury, dyrektor artystyczny Festiwali Misteria Paschalia i Sacrum Profanum
Ola Berłożecka, kuratorka
Marta Białek-Graczyk, animatorka kultury, prezeska Towarzystwa Inicjatyw
Twórczych "ę"
Krzysztof Bilica, muzykolog, redaktor dwutygodnika „Ruch Muzyczny”
Anna Bikont, publicystka, laureatka Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury
Łukasz Biskupski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Jacek Bocheński, pisarz, b. prezes Polskiego PEN Clubu, odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Agata Bogacka, artystka
Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, Kraków
Włodzimierz Borodziej, profesor historii, Uniwersytet Warszawski
Magdalena Borowiec
Michał Borowik, kolekcjoner
Kazimierz Brakoniecki, poeta, krytyk literacki, animator kultury, odznaczony Laurem UNESCO za twórczość i upowszechnianie kultury narodowej
Małgorzata Braunek, aktorka
Michał Bristiger, muzykolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Alina Brodzka-Wald, literaturoznawca, profesor Instytutu Badań Literackich PAN
Michał Bron Jr, Uniwersytet Södertörn, Sztokholm
Michael Bryś, Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu, Fundacja Bente Kahan
Agnieszka Brzeżanska, artystka
Adam Budak, kurator, dyrektor Kunsthaus Graz
Artur Burszta, dyrektor wydawnictwa Biuro Literackie
Anna R. Burzyńska, krytyk teatralny, redaktor dwumiesięcznika "Didaskalia", asystent w Katedrze Teatru UJ

Max Cegielski, dziennikarz, pisarz, animator kultury
Tadeusz Cegielski, prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Marek Cegieła, tłumacz literacki, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Artur Celiński, "Res Publica Nowa", zastępca wydawcy
Paulina Chapko
Zofia Chechlińska, muzykolog, redaktor wydań Fryderyka Chopina
Regina Chłopicka, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie
Beata Chmiel, członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej
Bożena Chołuj, profesor, kierowniczka Katedry Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies Uniwersytetu Viadrina
Łukasz Chotkowski, dramaturg, reżyser, Teatr Polski Bydgoszcz
Sylwia Chutnik, pisarka i działaczka społeczna, laureatka Paszportu "Polityki"
Andrzej Chyra, aktor Nowego Teatru, laureat Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza
Magdalena Cielecka, aktorka Nowego Teatru w Warszawie, laureatka Herald Angel Award na Festiwalu w Edynburgu
Rafał Ciesielski, muzykolog, Uniwersytet Zielonogórski
Danuta Cirlić-Straszyńska, tłumaczka
Maciej Cisło, poeta, laureat Nagrody im. Barbary Sadowskiej za całokształt twórczości
Aleksandra Cwen, aktorka Teatru im Jana Kochanowskiego w Opolu
Tomasz Cymerman, aktor Wrocławskiego Teatru Współczesnego, członek zarządu Fundacji Centrala71
Tomasz Cyz, muzykolog, redaktor naczelny dwutygodnik.com
Anna Czajka, kulturoznawca
Leszek Czajka, Galeria WizyTUjąca
Przemysław Czapliński, literaturoznawca i krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Agnieszka Czarnecka, właścicielka galerii Czarna w Warszawie
Sławomir Stanisław Czarnecki, kompozytor, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prezes Fundacji im.Józefa Elsnera
Marcin Czarnik, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu
Justyna Czechowska, koordynatorka projektów kulturalnych, tłumaczka
Grzegorz Czekański, Redakcja Portalu Księgarskiego
Magdalena Czubińska, historyk i krytyk sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie
Krzysztof Czyżewski, animator kultury, eseista, tłumacz, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, ambasador Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego

Małgorzata Dawidek-Gryglicka, artystka, historyczka sztuki
Jacek Dehnel, pisarz
Romuald Demidenko, historyk sztuki, kurator
Wiktor Dłuski, tłumacz
Marianna Dobkowska, kuratorka, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny Magazynu Literackiego "Książki"
Krzysztof Dorosz, eseista i publicysta
Tadeusz Drewnowski, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Janusz Drzewucki, poeta, krytyk literacki, redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik"
Marta Dzido, pisarka

Ludwik Erhardt, kompozytor, pisarz

Elżbieta Ficowska, pisarka, działaczka podziemnej opozycji
Stanisław Fijałkowski, malarz i grafik, oznaczony Złotym Medalem Gloria Artis
Izabela Filipiak, pisarka i pracownik naukowy UG
Mirosław Filonik, artysta
Irena Filus, red. naczelna Gazety Paryskiej, odznaczona Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury
Stanisław Fiuk-Cisowski, reżyser
Robert Fizek, historyk sztuki
Jarosław Fliciński, artysta
Darek Foks, poeta i prozaik, redaktor miesięcznika "Twórczość"

Halina Gacka-Krzysztofik, nauczyciel gry na fortepianie
Damian Gajda, krytyk literacki
Dariusz Gawin, historyk, laureat Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, z-ca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
Małgorzata Gąsiorowska, publicysta muzyczny
Marcin Giżycki, filmoznawca, historyk sztuki
Dorota Głażewska, "Krytyka Polityczna", dyrektor finansowy
Agnieszka Gołaszewska
Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
Łukasz Gorczyca, Galeria Raster, Warszawa
Aleksander Gowin, historyk sztuki
Rafał Góralski, Galeria Rusz
Joanna Górska, Galeria Rusz
Agnieszka Graff, pisarka, tłumaczka, publicystka
Joanna Grochulska, dramaturg
Nicolas Grospierre, artysta, fotograf
Joanna Grotkowska, dziennikarka Programu 2 Polskiego Radia, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej
Irena Grudzińska-Gross, profesor historii literatury i historyk idei, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Boston University
Piotr Gruszczyński, krytyk teatralny, dramaturg
Remigiusz Grzela, prozaik, poeta, dramaturg
Aneta Grzeszykowska, artystka
Jacek Gutorow, poeta, tłumacz, krytyk literacki
Danuta Gwizdalanka, muzykolog

Remigiusz Hanaj, muzyk, animator kultury
Julia Hartwig, poetka, odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Magda Heydel, tłumaczka, krytyk, wykładowca w Uniwersytecie Jagiellońskim

Inga Iwasiów, krytyk literacki i pisarka, redaktor naczelna dwumiesięcznika "Pogranicza", profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

Zofia Jabłonowska-Ratajska, historyk sztuki, publicystka
Maciej Jabłoński, muzykolog, Katedra Muzykologii UAM w Poznaniu
Wojciech Jachimowicz, redaktor naczelny „Merkuriusza Regionalnego”
Monika Jadzińska, konserwator dzieł sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Rafał Jakubowicz, artysta
Hatif Janabi, poeta, pisarz, tłumacz, pracownik Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Waldemar Janaszkiewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
Krystyna Janda, aktorka, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Maria Janion, historyczka literatury, profesor w Instytucie Badań Literackich, laureatka m.in. Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury
Elżbieta Janicka, artystka wizualna, eseistka
Zuzanna Janin, artystka, prezeska Fundacji Lokal Sztuki
Anna Janko, poetka, pisarka i krytyk literacki
Grzegorz Jankowicz, wiceprezes Fundacji Korporacja Ha!art, redaktor działu kultury "Tygodnika Powszechnego"
Jakub Jankowski, tłumacz z języka portugalskiego i hiszpańskiego
Anita Halina Janowska, muzyk, dr nauk humanistycznych, pisarka
Katarzyna Janowska, redaktor naczelna tygodnika „Przekrój”
Tomasz Janowski, zastępca dyrektora naczelnego TR Warszawa
Paweł Jarodzki, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Izabela Jarosińska, historyk literatury
Elżbieta Jasińska-Jędrosz, muzykolog
Zdzisław Jaskuła, poeta, krytyk literacki i reżyser teatralny
Patrycja Jastrzębska, historyczka i krytyczka sztuki
Jarosław Jaworski, Fundacja Biuro Kultury, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest
Katarzyna Józefowicz, rzeźbiarka, profesor Akademii Sztuk PIęknych w Gdańsku

Eugeniusz Kabatc, pisarz i tłumacz
Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor, autor muzyki filmowej, laureat Oscara
Jan Kaczorowski, Narodowe Centrum Kultury
Michał Kaczyński, Galeria Raster, Warszawa
Gabriel Leonard Kamiński, Redakcja Portalu Księgarskiego
Paweł Kamiński, kurator i dziennikarz
Dominik Karski, kompozytor
Marta Keil, kurator programu teatralnego, Instytut Adama Mickiewicza
Marek Kędzierski, pisarz, reżyser, tłumacz
Agnieszka Kilian, tłumaczka
Tomasz Kitliński, filozof
Grzegorz Klaman, artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Instytut Sztuki Wyspa
Jan Klata, dramaturg i reżyser teatralny, laureat Nagrody im. Konrada Swinarskiego i Lauru Konrada
Maja Kleczewska, reżyserka, laureatka Paszportu "Polityki"
Katarzyna Klimkiewicz, reżyserka, Stowarzyszenie Film 1,2
Piotr Klinger, tłumacz, dramaturg
Ryszard W. Kluszczyński, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej
Magdalena Kłos-Podsiadło, wydawnictwo Wytwórnia
Michał Kmiecik, wydawnictwo Qulturap
Leszek Knaflewski, artysta
Eugeniusz Knapik, profesor, kompozytor
Krzysztof Knittel, kompozytor, prezes Polskiej Rady Muzycznej
Krystyna Kofta, pisarka
Michał Komar, pisarz i eseista, profesor Collegium Civitas
Jacek Kondracki, scenarzysta filmowy
Natalia Korczakowska, reżyserka teatralna, scenografka
Jacek Korczakowski, prezes Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
Jerzy Kornowicz, kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich
Piotr Kosiewski, historyk i krytyk sztuki
Dariusz Kosiński, dyrektor programowy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Violetta Kostka, Akademia Muzyczna w Gdańsku
Elżbieta Kościelak, galerzysta, historyk sztuki
Izabela Kowalczyk, historyczka sztuki
Magdalena Kowalska, tłumaczka
Grzegorz Kowalski, artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Edyta Kozak, prezes Fundacji Ciało / Umysł
Katarzyna Kozyra, rzeźbiarka, twórczyni instalacji i sztuki wideo
Piotr Krajewski, dyrektor artystyczny Centrum Sztuki+B125 WRO we Wrocławiu
Marika Krajniewska, właścicielka Wydawnictwa Papierowy Motyl, pisarka
Zygmunt Krauze, kompozytor
Marek Krawczyk, prezes zarządu Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu
Wojciech Krukowski, Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Krystyna Krynicka, wydawca, Kraków
Ryszard Krynicki, poeta, tłumacz i wydawca
Ireneusz Krzemiński, socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Józef Krzysztofik, inżynier, inżynier mechanik
Monika Krzysztofik, muzyk orkiestrowy
Olga Krzyżanowska, lekarz, b. wicemarszałek Sejmu RP
Łukasz Kubala, filmoznawca, medioznawca
Wojciech Kuczok, pisarz
Dorota Kudelska, adiunkt, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej KUL
Zofia Kulik, artystka
Piotr Kurka, artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Roman Kurkiewicz, dziennikarz
Dominik Kuryłek, historyk sztuki, kurator
Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej UW
Katarzyna Kuszyńska, dziennikarka

Borys Lankosz, reżyser
Aleksander Lasoń, kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach
Andrzej Leder, filozof kultury i psychoterapeuta
Elżbieta Lempp, fotografik
Julia Leopold, kuratorka, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
Paweł Leszkowicz, historyk sztuki, kurator
Marta Leśniakowska, prof., historyczka sztuki, wykładowca akademicki, pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN
Joanna Leśnierowska, Art Stations Foundation, Poznań
Zbigniew Libera, artysta
Marta Lipczyńska-Gil, właścicielka wydawnictwa Hokus-Pokus, redaktor naczelna kwartalnika "Ryms"
Ewa Lipska, poetka, wiceprezes Polskiego PEN Clubu
Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska
Sława Lisiecka, tłumaczka
Natalia Lorenc, fotograf
Krystian Lupa, reżyser i pedagog, laureat Europejskiej Nagrody Teatralnej

Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka filmowa
Marcel Łoziński, reżyser filmowy i dokumentalista, laureat nagrody FIPRESCI
Mikołaj Łoziński, pisarz
Agata Urszula Łyżnik, studentka kulturoznawstwa SWPS

Agnieszka Maciejowska, tłumaczka
Barbara Madajczyk-Krasowska, dziennikarka, publicystka
Paweł Madej, fotografik
Sławomir Magala, profesor Erasmus University w Rotterdamie
Jacek Maj, historyk sztuki, dyrektor Collegium Artium
Magdalena Majewska, art worker
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej
Kamil Malinowski, niezależny kurator
Wojciech Marczewski, reżyser i scenarzysta, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
Janusz Marek, kurator teatru i tańca, Fundacja Sztuka i Współczesność, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, p.o. Dyrektora Programu 2 PR
Janusz Margański, pisarz, tłumacz
Krzysztof Materna, reżyser
Magdalena Materna, Fundacja Open Art Projects
Piotr Matywiecki, poeta i eseista, laureat Nagroy Literackiej miasta Gdynia
Adam Mazur, redaktor naczelny magazynu "Obieg"
Agnieszka Mazur, Narodowe Centrum Kultury
Katarzyna Mazurkiewicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju Kultury Narodowego Centrum Kultury
Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego NInA i Malta Festival Poznań
Krzysztof Meyer, kompozytor, pedagog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej w Krakowie
Jacek Michalak, Atlas Sztuki, Łódź
Bogumił Mika, doktor, Uniwersytet Sląski w Katowicach
Justyna Miklasiewicz, malarka
Joanna Mikulska, animatorka kultury, teatrolożka
Jarosław Minkowicz, reżyser
Małgorzata Mleczko, Fundacja No Local
Elżbieta Moczarka, Narodowe Centrum Kultury
Jarosław Modzelewski, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Anna Molska, artystka
Grażyna Molska, scenograf i producent filmowy
Dorota Monkiewicz, krytyk sztuki i kuratorka,
Agnieszka Morawińska, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki
Anna Mrozewicz, nauczyciel akademicki, UAM Poznań
Krzysztof Myszkowski, pisarz, redaktor naczelny "Kwartalnika Artystycznego"
Konrad Myślik, publicysta, członek Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Luiza Nader, historyczka sztuki, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
Anna Nasiłowska, pisarka, krytyk literacki, badaczka literatury
Aldona Nawrocka, kompozytorka, pianistka i pedagog, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Leonard Neuger, historyk literatury i tłumacz, profesor j i dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego
Małgorzata Niedzielko, artystka
Maciej Nowak, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Stanisław Obirek, nauczyciel akademicki
Karolina Ochab, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie
Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Anna Onichimowska, pisarka
Ludmiła Orłowska, nauczyciel w Liceum Plastyczne w Bydgoszczy
Witold Orski, fotograf, dokumentalista
Andrzej Ossowski, pracownik kultury/oświaty, Lubin

Edward Pałłasz, kompozytor, b. prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
Maria Parczewska, kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Joanna Pawlik, artystka
Katarzyna Pelczarska, Redakcja "Portalu Księgarskiego"
Krzysztof Penderecki, kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, odznaczony Orderem Orła Białego
Zbigniew Penherski, kompozytor
Oiko Petersen, fotograf
Anna Pęcherzewska-Hadrych, kompozytorka
Tomasz Piątek, pisarz, Obywatelskie Forum Dostępu do Książki
Jerzy Pilch, pisarz, felietonista, dramaturg i scenarzysta, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich i Nagrody NIKE
Piotr Piotrowski, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
Barbara Piwowarska, kuratorka Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
Tomasz Płuciennik, redaktor TVP Kultura
Marek Podhajski, muzykolog i kompozytor,profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku
Rafał Podraza, dziennikarz, poeta, autor tekstów piosenek
Adam Pogorzelski, prezes zarządu Fundacji Miasto
Jan Polkowski, poeta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Adam Pomorski, tłumacz, prezes Polskiego PEN Clubu
Jacek Poniedziałek, aktor Teatru Nowego w Warszawie
Maria Anna Potocka, krytyk i kuratorka sztuki, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Instytut Sztuki PAN
Andrzej Przywara, historyk sztuki, kurator, prezes Fundacji Galerii Foksal
Anna Ptak, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
Hanna Ptaszkowska, krytyk i historyk sztuki, współzałożycielka Galerii Foksal w Warszawie
Bożena Pysiewicz, historyczka i edukatorka sztuki

Marek Raczkowski, rysownik, laureat nagrody Grand Press i Fundacji Kultury Polskiej
Joanna Rajkowska, artystka
Sławomir Ratajski, artysta, dyrektor generalny Polskiego Komitetu UNESCO
Agnieszka Rayzacher, kuratorka, Fundacja Lokal Sztuki
Katarzyna Redzisz, historyczka sztuki, Fundacja Open Art Projects
Bartek Remisko, kurator, organizator
Maryla Renat, teoretyk muzyki, adiunkt Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Małgorzata Retko, Narodowe Centrum Kultury
Aleksander Rodziewicz, tłumacz, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
Łukasz Ronduda, kurator, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
Paulina Rosińska, wykladowca w Szkole Wyższej Psychologii Spolecznej w Warszawie, tlumaczka
Jolanta Rostworowska, muzykolog, b. Przedstawiciel Polski przy UNESCO
Anda Rottenberg, kuratorka, krytyczka sztuki
Andrzej Rottermund, historyk sztuki, muzeolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
Karolina Rozwód, manager kultury
Tadeusz Różewicz, poeta i dramaturg, laureat Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Europejskiej Nagrody Literackiej
Maria Rubersz, historyczka sztuki, Instytut Adama Mickiewicza
Anna Rudek, Narodowe Centrum Kultury
Janusz Rudnicki, pisarz
Agnieszka Rudzińska, zastępca dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich
Zyta Rudzka, pisarka
Robert Rumas, artysta i kurator
Urszula Ryciak, pisarka
Piotr Rypson, krytyk sztuki

Marzena Sadocha, sekretarz redakcji "Notatnika Teatralnego"
Bożena Samojluk-Ślusarska, wydawnictwo Wytwórnia sc
Hanna Samson, pisarka
Wiesław Saniewski, reżyser filmowy
Wilhelm Sasnal, malarz, rysownik, laureat europejskie nagrody artystycznej Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art
Karol Sauerland, profesor dr hab., germanista i filozof
Jadwiga Sawicka, artystka
Anna Schiller de Schildenfeld, krytyk teatralny
Barbara Schiller, antykwariusz
Konrad Schiller, historyk sztuki
Ludwik Schiller, aktor
Zbigniew Sejwa, fotografik i kurator
Maria Seweryn, aktorka, dyrektor Och!Teatr
Sławomir Shuty, pisarz
Karol Sienkiewicz, krytyk i historyk sztuki
Ika Sienkiewicz-Nowacka, kuratorka, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Patrycja Sikora, kuratorka, BWA, Wrocław
Agata Siwiak, dyrektor artystyczny Festiwalu Dialogu Czterech Kultur
Jarosław Siwiński, kompozytor
Aleksandra Ska, artystka
Adam Sławiński, prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej
Jan Smaga, artysta, fotograf
Anna Smolak, kuratorka, Bunkier Sztuki, Kraków
Anna Smolar, reżyserka teatralna
Iwona Smolka, pisarka, krytyk, członek Zarządu Polskiego Pen Clubu
Joanna Sosnowska, historyczka sztuki
Monika Sosnowska, artystka
Andrzej Sosnowski, poeta
Jacek Sosnowski, galeria Appendix2
Paweł Sosnowski, galeria Appendix2
Katarzyna Sowula, pisarka
Ewa Springer, prezydent Creative Leadership Experts LLC
Magdalena Sroka, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego
Tadeusz Stapowicz, Galeria Sztuki Współczesnej ESTA, Gliwice
Ewelina Starejki, aktorka
Beata Stasińska, wydawca, Obywatelskie Forum Dostępu do Książki
Andrzej Stasiuk, pisarz, laureat Nagrody Nike
Grzegorz Stawiak, Instrumentalny Teatr Wspólnoty
Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Sergiusz Sterna-Wachowiak, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Jan Stęszewski, profesor, muzykolog
Bożenna Stokłosa, krytyk sztuki
Jan Stolarczyk, wydawca
Maciej Stuhr, aktor Nowego Teatru w Warszawie
Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi
Wojciech Suchocki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Michał Suchora, Fundacja Lokal Sztuki
Agnieszka Sural, kuratorka
Marta Syrwid, pisarka
Karolina Szczepanowska, Narodowe Centrum Kultury
Andrzej Szczerski, historyk i krytyk sztuki, kierownik muzealniczych studiów kuratorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA)
Agata Szczęśniak, "Krytyka Polityczna", redaktor wicenaczelna
Małgorzata Szczęśniak, scenografka
Kazimiera Szczuka, historyczka i krytyk literacki
Małgorzata Szczurek, wydawca
Adam Szczyszczaj, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu
Agnieszka Szewczyk, historyczka sztuki i kuratorka, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Monika Szewczyk, dyrektorka Galerii Arsenał w Białymstoku
Monika Sznajderman, wydawca
Kuba Szreder, kurator projektów artystycznych
Karolina Sztandar-Sztanderska, socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Instytutu Warszawskiego
Grzegorz Sztwiertnia, artysta, pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Joanna Szwajcowska, Narodowe Centrum Kultury
Dorota Szwarcman, dziennikarka, krytyk muzyczny
Katarzyna Szydłowska, historyk sztuki, kurator
Aneta Szyłak, kuratorka, Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku
Wisława Szymborska, poetka, lauretka Nagrody Nobla
Maria Szyszko, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Krzysztof Śliwiński, dyplomata, ambasador ad personam
Paweł Śliwowski, reporter
Milada Ślizińska, kuratorka Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
Paweł Śpiewak, socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Tomasz Śpiewak, dramaturg
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana
Marek Świca, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie

Agnieszka Taborska, pisarka
Ewa Małgorzata Tatar, krytyczka i historyczka sztuki, kuratorka, Instytut Historii Sztuki UJ
Anna Tenczyńska, tłumaczka, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Warszawski)
Ewa Tenderenda-Ożóg, zastępca redaktora naczelnego Magazynu Literackiego "Książki"
Malgorzata Tkacz-Janik, prezeska Obywatelskiego Forum Kobiet
Olga Tokarczuk, pisarka
Joanna Tomalska, Kustosz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Ewa Tomaszewska, poetka
Ewa Toniak, kuratorka
Barbara Toruńczyk, redaktor naczelna "Zeszytów Literackich"
Grażyna Trela, scenarzystka, reżyser
Anna Przedpełska-Trzeciakowska, tłumaczka, wiceprezes Polskiego Pen Clubu
Magdalena Tulli, pisarka, tłumaczka
Andrzej Turowski, profesor, historyk sztuki
Marcin Tyrol, aktor Teatru Dramatycznego

Robert Urbański, kierownik literacki Teatru Modrzejewskiej w Legnicy

Henrietta Varju, galeria Happen Transfer, Warszawa

Adam Walaciński, kompozytor, krytyk muzyczny i pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie
Teresa Walas, literaturoznawca, teoretyk, historyk i krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Andrzej Warchił, dziennikarz
Krzysztof Warlikowski, reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie
Joanna Warsza, kurator projektów artystycznych
Andrzej Werner, historyk i krytyk literatury i filmu, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN oraz warszawskiej Akademii Teatralnej
Monika Weychert Waluszko, kuratorka projektów artytycznych
Ryszard Wieczorek, profesor UAM, Kierownik Katedry Muzykologii UAM
Katarzyna Wielga, pełnomocnik dyrektora ds. artystycznych Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Wojciech Wilczyk, artysta
Ewa Witkowska, historyczka sztuki
Wojciech Włodarczyk, historyk sztuki
Marek Włodarski, kierownik Redakcji Literatury Polskiej, Prószyński Media
Piotr Wojciechowski, pisarz, reżyser i krytyk, wieloletni prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Michał Woliński, redaktor magazynu "Piktogram", kurator
Ryszard Woźniak, artysta, pedagog, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
Hanna Wróblewska, wicedyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
Magdalena Wróblewska, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
Szymon Wróblewski, Dramatopisarz, Dramaturg, Narodowy Stary Teatr w Krakowie
Ludwika Wujec, Rada Programowa Kongresu Kobiet
Barbara Wysocka, aktorka i reżyserka, laureatka Paszportu "Polityki"

Michał Zadara, reżyser teatralny, laureat Paszportu Polityki 2007
Anna Zadorożna, architekt
Bohdan Zadura, poeta, tłumacz, redaktor naczelny miesięcznika "Twórczość"
Anna Zakrzewska, reżyserka
Włodzimierz Jan Zakrzewski, malarz
Marek K. Zalejski, grafik
Marek Zaleski, krytyk i historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN i Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW
Sławomir Zamuszko, kompozytor
Mariusz Zaniewski, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
Krzysztof Zarzecki, aktor Narodowego Starego Teatru im. Helenya Modrzejewskiej w Krakowie
Andrzej Zawada, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, literat
Ryszard Ziarkiewicz, kurator
Monika Zielińska, artystka
Wojciech Ziemilski, reżyser
Maria Zmarz-Koczanowicz, reżyser, prodziekan Wydziału reżyserii PWSFTviT w Łodzi
Wojciech Zrałek-Kossakowski, dramaturg, dyrektor artystyczny Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat (Warszawa)

Artur Żmijewski, artysta, laureat Nagrody Ordway
Krzysztof Żurowski, reżyser
Krzysztof Żwirblis, kurator Galerii Studio w Warszawie

oraz organizacje i stowarzyszenia twórcze:

Aktorzy 7080
Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego
Fundacja Bęc Zmiana
Fundacja Nowoczesnej Polski
Indeks 73
Komitet Obywatelski na rzecz Przejrzystości w Polityce Kulturalnej Krakowa
Krytyka Polityczna
Obywatelskie Forum Dostępu do Książki
Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Rada Krajowa Zielonych 2004
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Stowarzyszenie Kulturalna Europa, Paryż
Stowarzyszenie Teatralne Transpozycje
Wolny Uniwersytet Warszawy
Zarząd Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
Związek Kompozytorów Polskich


stan na 17 marca 2010

Apel Obywateli Kultury do Prezesa Rady Ministrów

Warszawa, 25 lutego 2010

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze,

Nad Polską wisi groźba regresu cywilizacyjnego. Wiele obszarów kraju to pustynie, których mieszkańcy wykluczeni są z dostępu do kultury, czego skutkiem jest pogłębienie analfabetyzmu funkcjonalnego i hamuje rozwój kapitału intelektualnego społeczeństwa. Dzieje się to mimo sukcesów polskiej sztuki, teatru, filmu, muzyki i literatury, które są powodem głoszonej publicznie naszej wspólnej dumy.
Kongres Kultury Polskiej, który odbył się we wrześniu 2009 roku, uświadomił konieczność przywrócenia kultury do życia publicznego. Prawdziwe reformy w kulturze zaczynają się od wprowadzenia edukacji medialnej i kulturowej do systemu szkolnictwa, od gruntownych zmian prawnych w zakresie finansowania i udostępniania dóbr kultury, od inwestycji w infrastrukturę kulturalną i stworzenia programów wspierania twórców, bibliotek, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Dziś kultura jest dobrem nielicznych. Naszym podstawowym celem jest umożliwienie wszystkim – zgodnie z artykułem 73. Konstytucji – korzystania z dóbr kultury i uczestnictwa w kulturze współczesnej.
Edukacja medialna i kulturowa, rozumiana jako umiejętność obcowania z tradycją, wzorcami i kodami, czytania tekstów kultury i poruszanie się w świecie wiedzy i współczesnych mediów, jest fundamentem, na którym można budować twórcze, aktywne i obywatelskie postawy nowoczesnego społeczeństwa.

Apelujemy do Pana jako Prezesa Rady Ministrów:
- o jak najszybszą zmianę zasad finansowania kultury i edukacji kulturalnej w Polsce;
- o przeznaczenie 1 procentu budżetu na kulturę do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- o zmianę przepisów skarbowych pozwalającą na to, aby 1 procent z odpisów CIT i PIT mógł być przekazywany na cele kulturalne i edukacyjne – tak jak dzieje się to z wielką korzyścią społeczną w przypadku organizacji pożytku publicznego;
- o utrzymanie stałego, zapisanego w ustawie procentu na kulturę z podatku od gier losowych i zakładów wzajemnych;
- o przejrzystość procedur i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza o otwarte konsultacje społeczne, przejrzyste zasady dysponowania środkami publicznymi i czytelne zasady wyboru na stanowiska dyrektorskie w instytucjach publicznych.

Panie Premierze,
Polski nie stać na ignorowanie kwestii dostępu do kultury. Po 20 latach należy wreszcie wstrzymać procesy grożące społeczną zapaścią, a do tego prowadzą zaniechania klasy politycznej i drastyczne oszczędności na edukacji i kulturze wbrew modelowi nowoczesnego państwa. Jesteśmy szóstą unijną gospodarką (PKB liczone według parytetu siły nabywczej), ale nakłady Państwa na kulturę per capita sytuują nas na przedostatnim miejscu. Mamy prawo oczekiwać, by zlikwidowanie tej dysproporcji stało się ambicją Pańskiego gabinetu.
Chcemy wspierać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przygotowaniu i wdrażaniu reform, zapowiedzianych przez ministra Bogdana Zdrojewskiego w exposé z 20 stycznia 2010 roku. Wiele możemy zrobić też sami.
Dlatego domagamy się powołania komitetu, składającego się z przedstawicieli rządu, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy, Kancelarii Premiera oraz reprezentantów instytucji kultury, organizacji pozarządowych i porozumienia Obywatele Kultury, który natychmiast podejmie prace zmierzające do powstrzymania regresu cywilizacyjnego i działania na rzecz rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce w perspektywie najbliższych 20 lat. Domagamy się przeprowadzenia badań na temat stanu kultury i roli tego sektora w gospodarce. Badania takie nie były prowadzone w Polsce od 20 lat, a wedle szacunków kultura generuje ok. 4-5 procent PKB.

Przypominamy: Każda złotówka zainwestowana w kulturę zwraca się dwukrotnie, przyczyniając się do modernizacji i podniesienia jakości życia obywateli. Sektor kultury, z którym bezpośrednio związanych jest pół miliona osób, tworzy nowe miejsca pracy, podnosi kapitał intelektualny i generuje potencjał kreatywny społeczeństwa. Nie godzimy się, by w budżecie państwa największe oszczędności robione były właśnie na kulturze i edukacji, jak stało się to w Ustawie budżetowej na rok 2010. Dlatego też w nadchodzących wyborach będziemy domagać się od kandydatów na prezydenta, posłów i radnych przedstawienia programu działań w sprawie kultury i edukacji w Polsce.

Panie Premierze,
Dzięki Pana woli politycznej pojawiły się wreszcie w Polsce boiska sportowe. Czas na inicjatywę na polu kultury i edukacji.

W imieniu sygnatariuszy

Magdalena Abakanowicz
, rzeźbiarka, odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Mirosław Bałka, rzeźbiarz
Jacek Bocheński, pisarz, b. prezes Polskiego PEN Clubu, odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Filip Berkowicz pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury, dyrektor artystyczny Festiwali Misteria Paschalia i Sacrum Profanum
Krzysztof Czyżewski, animator kultury, eseista, tłumacz, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, ambasador Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego
Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
Julia Hartwig, poetka, odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Waldemar Janaszkiewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
Krystyna Janda, aktorka, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Maria Janion, historyczka literatury, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, laureatka Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury
Jacek Korczakowski, prezes Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
Jerzy Kornowicz, kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich
Wojciech Krukowski, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Olga Krzyżanowska, lekarz, b. wicemarszałek Sejmu RP
Krystian Lupa, reżyser i pedagog, laureat Europejskiej Nagrody Teatralnej
Marcel Łoziński, reżyser filmowy i dokumentalista, laureat nagrody FIPRESCI
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej
Wojciech Marczewski, reżyser i scenarzysta, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego NInA i Malta Festival Poznań
Agnieszka Morawińska, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki
Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, poseł na Sejm RP V i VI kadencji
Krzysztof Penderecki, kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, odznaczony Orderem Orła Białego
Piotr Piotrowski, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
Adam Pomorski, tłumacz, prezes Polskiego PEN Clubu
Maria Anna Potocka, krytyk i kuratorka sztuki, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Andrzej Rottermund, historyk sztuki, muzeolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
Tadeusz Różewicz, poeta i dramaturg, laureat Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Europejskiej Nagrody Literackiej
Wilhelm Sasnal, malarz, rysownik, laureat europejskiej nagrody artystycznej Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art
Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Sergiusz Sterna-Wachowiak, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Wojciech Suchocki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Andrzej Szczerski, historyk i krytyk sztuki, prezes sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA)
Wisława Szymborska, poetka, lauretka Nagrody Nobla
Krzysztof Warlikowski, reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie
Artur Żmijewski, artysta, laureat Nagrody Ordway

oraz organizacje i stowarzyszenia twórcze:

Aktorzy 7080
Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego
Fundacja Bęc Zmiana
Fundacja Nowoczesnej Polski
Indeks 73
Komitet Obywatelski na rzecz Przejrzystości w Polityce Kulturalnej Krakowa
Krytyka Polityczna
Obywatelskie Forum Dostępu do Książki
Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
Rada Krajowa Zielonych 2004
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Stowarzyszenie Teatralne Transpozycje
Wolny Uniwersytet Warszawy
Zarząd Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
Związek Kompozytorów Polskich

Do wiadomości:
Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej
Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
Pani Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Jacek Rostowski, Minister Finansów
Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan Michał Boni, Minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

z upoważnienia sygnatariuszy:
Beata Chmiel
Maciej Stuhr

c/o Polski Pen Club
Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa