środa, 26 sierpnia 2015

Apel w sprawie konkursu w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

List otwarty do Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej oraz Prezydenta Miasta Częstochowa Krzysztofa Matyjaszczyka, 

w sprawie unieważnienia procedury konkursu dyrektorskiego w  Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

W związku z dochodzącymi nas sygnałami o nieprawidłowościach podczas trwającej procedury konkursowej na dyrektora w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie zwracamy się z apelem o unieważnienie obecnie trwającego i ponowne rozpisanie konkursu.

Trwający konkurs od momentu rozpisania budził nasze istotne wątpliwości. Zawarty w regulaminie konkursu obligatoryjny wymóg „3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub prowadzenie działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną przez okres 3 lat”, w naszej jednoznacznej opinii stanowi niemożliwe do wytłumaczenia zawężające kryterium. Poprzez tak arbitralnie sformułowany wymóg z grona potencjalnych kandydatów wykluczono szereg doskonale merytorycznie przygotowanych kandydatów pracujących m.in. w sektorze pozarządowym lub posiadających bogate doświadczenie kuratorskie i projektowe. 

W zestawieniu z przyjętą przez urzędników interpretacją zawężającą pojęcie „prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną” jedynie do samodzielnej działalności gospodarczej lub prowadzonej z innymi osobami nasuwa uzasadnione podejrzenie o zmanipulowany charakter konkursu. Takie wykluczenie jest niemożliwe do uzasadnienia na gruncie obowiązującej ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej oraz konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej.

Od kilku lat samorządy organizując analogiczne konkursy dopuszczają udział osób posiadających udokumentowane doświadczenie merytoryczne, nie zawężając się do wąskiej „kasty kierowniczej”. Podnosi to zdecydowanie jakość i konkurencyjność programu kandydatów oraz samej procedury.

Z posiadanych przez nas informacji wynika również, iż do udziału w komisji konkursowej nie został dopuszczony drugi przedstawiciel wyłoniony przez pracowników, a jego miejsce zostało zajęte przez osobę wskazaną przez startującą w konkursie obecną p.o. dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Zaistnienie takiej sytuacji jest wystarczającą przesłanką do unieważnienia procedury.

Nasze środowisko od dawna walczy o transparentność procedur decyzyjnych w tym konkursowych w instytucjach kultury. Jako m.in. artyści, kuratorzy, krytycy, chcemy mieć do czynienia z kompetentnymi dyrektorami, którzy będą w stanie docenić wartość naszej pracy. Domagamy się również obecności przedstawiciela artystów i organizacji skupiającej twórców do których zaliczamy również kuratorów, w tym przedstawiciela lub przedstawicielki OFSW w komisji konkursowej na dyrektora  Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. 

Apelujemy o unieważnienie aktualnej procedury konkursowej i przeprowadzenie nie budzącego wątpliwości konkursu który wyłoni merytorycznie uzasadnioną rekomendację kandydata na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki .

Sekretariat Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej