poniedziałek, 22 kwietnia 2013

w związku z rozpoczynającą się dyskusją w naszym środowisku artystów wizualnych dot. zarządzania prawami autorskimi, szczególnie wobec podjętych kroków przez ZAIKS, zmierzających do przejęcia koncesji, proszę zapoznajcie się ze znalezionym raportem, pokontrolnym dot. zarządzania tymi prawami przez ZPAP, myślę że to bardzo ciekawe (ale jeszcze ciekawsze byłoby oczywiście sprawozdanie z 2012r) http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/kontrole/04-18kontrola-zpap_wwa.pdf

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Walne zebranie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, 20 kwietnia 2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków OFSW, sympatyków oraz osoby zainteresowane działalnością Forum do udziału w walnym zebraniu OFSW w sobotę, 20 kwietnia 2013 o godz. 16.00 w sali kinowej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Program zebrania:

- przedstawienie sytuacji po ArtStrajku, który odbył się 24 Maja 2012 r., omówienie sytuacji artystów w Polsce na tle przykładów rozwiązań w innych krajach europejskich;

- dyskusja z udziałem prof. Janusza Foglera, prezesa Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, na temat zarządzania prawami autorskimi artystów wizualnych;

- reorganizacja struktury Forum: przedstawienie problemów funkcjonowania Forum przy obecnej strukturze, propozycje zmian;

- dyskusja / wnioski.