poniedziałek, 23 kwietnia 2012

List Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej do Ministra Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze,

My, członkowie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, sprzeciwiamy się rządowym propozycjom zmian w prawie podatkowym, dotyczących umów o dzieło z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu ich ograniczeń, w zamian domagamy się, by rząd wraz z twórcami opracował systemowe rozwiązania problemów związanych z wykonywaniem zawodu artysty.

W sprawie umów o dzieło zamiast limitu kwotowego proponujemy dokładne określenie katalogu czynności, które mogą być objęte 50-procentowym kosztem uzyskania przychodu. Uważamy, że zawężenie zakresu stosowania ulgi do czynności będących pracą twórczą pozwoli uzyskać założony cel budżetowy zarazem, nie niszcząc podstaw naszego zawodowego funkcjonowania.

Domagamy się opracowania realnej propozycji włączenia osób wykonujących zawody twórcze, a nie będące zatrudnione na umowy o pracę i nie prowadzące działalności gospodarczej, do systemu ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, zdrowotnych i rentowych). Praca artysty i zawodów pokrewnych nie jest napędzana motywem zysku, trudno ją też porównać do innych zawodów, dlatego konieczne jest wypracowanie rozwiązań systemowych uwzględniających jej specyfikę.

Chcemy, by została podjęta prawdziwa debata o stworzeniu współfinansowanego przez państwo systemu kas artystycznych, który byłby wzorowany na rozwiązaniach zlikwidowanych przez Sejm w 1991 roku oraz na instytucjach funkcjonujących w krajach tzw. starej Europy. W kontekście likwidacji tzw. funduszu kościelnego chcemy zaznaczyć, że wieloletnie utrzymywanie pełnego ubezpieczenia kilkudziesięciotysięcznej grupy duchownych w opinii wielu polityków nie było postrzegane jako zauważalny ciężar budżetowy. Nasze żądania są dużo skromniejsze, dotyczą zdecydowanie mniejszej liczby twórców i umotywowane są koniecznością zapewnienia absolutnego minimum koniecznego do funkcjonowania społecznego (służba zdrowia, renta, emerytura minimalna).

Jest to obecnie najbardziej palący problem wielu twórców. Spychanie ich do sfery pomocy społecznej, jako jedynej możliwości pozyskania środków na życie po zakończeniu wieloletniej pracy twórczej, nie jest rozwiązaniem, na które możemy się zgodzić, nie jest również korzystne dla budżetu państwa.

Panie Ministrze, zasiądźmy do dyskusji przy wspólnym stole. Opracujmy plan włączenia artystów do systemu opieki zdrowotnej i ubezpieczeń emerytalnych. To sprawa niecierpiąca zwłoki. Zróbmy to dla dobra kultury narodowej i rozwoju innowacyjnego, nowoczesnego społeczeństwa. Na Pana odpowiedź czekamy do 30 kwietnia 2012 roku. Czy bez artystów, bez sztuki, można mówić o polskiej kulturze? Jeżeli nie podejmie pan z nami rzetelnych rozmów ogłosimy pogotowie strajkowe. Dzień Bez Sztuki – dzień zamkniętych galerii i muzeów oraz dzień strajku artystów – będzie wyrazem dezaprobaty dla działań rządu.

Z wyrazami szacunku,

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza