poniedziałek, 16 września 2013


Zamieszczamy odpowiedź Fabio Cavallucci
Dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
na list otwarty artystów z dnia 31 sierpnia 2013
 
 
Drodzy Artyści!


Przede wszystkim chciałbym zapewnić, że wspieranie Waszej pracy jest najważniejszym elementem misji Centrum Sztuki Współczesnej.

Po otwarciu wystawy British British Polish Polish, która, mam nadzieję, okaże się zarówno Waszym sukcesem, jak sukcesem CSW, odpowiadam szczegółowo na Wasz list. Po pierwsze chciałbym Wam wszystkim podziękować za uczestnictwo, nie tylko poprzez wystawienie dzieł, ale również poprzez aktywną współpracę, która bez wątpienia tchnęła ducha w tę wystawę.

CSW zmaga się chwilowo z umiarkowanymi trudnościami finansowymi. Tym też, jak również faktem, że nawet przy założeniu niewielkich wynagrodzeń łączna kwota potrzebna do opłacenia 64 artystów uczestniczących w wystawie byłaby znaczna, podyktowana była decyzja o niewypłaceniu honorarium za wystawę. Ci z Was, którzy już wystawiali swoje dzieła w CSW, wiedzą, że dotychczas zawsze przyznawaliśmy polskim artystom honoraria, choćby skromne, za wystawy indywidualne i niewielkie wystawy zbiorowe, przede wszystkim za konkretne produkcje. I będziemy tak postępować w przyszłości.

Należy jednak zauważyć, że w większości krajów europejskich instytucje publiczne rzadko wypłacają honoraria za wystawy.

Osobiście mam pewne wątpliwości, czy jest to najlepszy sposób wspierania sztuki i artystów. Czy nam się to podoba czy nie, sztuka współczesna rządzi się prawidłami rynku. I dlatego wystawienie dzieła sztuki i prawo do rozpowszechniania jego zdjęć są narzędziem promocji, które podnosi wartość dzieła i ułatwia jego sprzedaż. Na dzieło, które pozostaje w ukryciu, nie ma popytu. Osobiście sądzę, że system rynkowy obnaża dziś wszystkie ograniczenia i trudności, z jakimi się boryka. Uważam, że nie dane będzie mu przetrwać i konieczne będzie stworzenie nowego systemu wspierania sztuki. Jednak na razie funkcjonujemy w systemie rynkowym.

Jeżeli chodzi o społeczno-ekonomiczne położenie artystów, odpowiedź jednej instytucji to o wiele za mało, jeśli pozostałe postępują inaczej. Należałoby ustalić jednolite kryteria. Jednak przede wszystkim należy wspólnie walczyć o ponowne określenie pozycji sztuki i artysty w naszym społeczeństwie. I w tej kwestii zawsze będę po Waszej stronie. Sztuka jest czymś niezastąpionym, czymś, bez czego wysoko rozwinięte społeczeństwo nie może się obyć. Jednakże zmiany zachodzące w dzisiejszych czasach, powodują, że znaczenie sztuki bywa w jakiś sposób kwestionowane. Należy próbować zwrócić sztuce centralną pozycję, którą w wielu krajach utraciła. W Polsce jest to jeszcze możliwe, a jej przykład może promieniować na inne kraje. Jednak by tego dokonać, musimy przekonać opinię publiczną i siły polityczne. Musimy kontynuować z nimi dialog, by stworzyć system, który artystom zapewni spokój, a sztuce wolność. I na ile liczy się zdanie moje i CSW, będziemy rzecznikiem Waszych słusznych żądań.


Fabio Cavallucci

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza