piątek, 18 października 2013

Czy artyści mogą skutecznie walczyć o swoje prawa socjalne?

W imieniu sekretariatu Forum zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Urbańskim z Inicjatywy Pracowniczej:

Czy artyści mogą skutecznie walczyć o swoje prawa socjalne?

Artyści odkryli, że w większości są spychani na samo dno relacji ekonomiczno-społecznych. Stali się prekariuszami. Świadomość elastycznych i niestabilnych form zatrudnienia, braku zabezpieczeń socjalnych, ułomności i nieefektywności mechanizmów wolnorynkowych, staje się coraz bardziej powszechna. Powstaje pytanie: jak skutecznie bronić swoich praw pracowniczych, socjalnych i ekonomicznych? Jak się skutecznie zorganizować?

Zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Urbańskim, wieloletnim działaczem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, przy którym powstało szereg ogniw związku grupujących pracowników sztuki i kultury (Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, Teatr 8 Dnia w Poznaniu, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu itd.), a także pracowników  usług publicznych (szpitale, ośrodki zdrowia, pogotowia ratunkowe, żłobki).

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZ Inicjatywa Pracownicza jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej. Inicjatywa Pracownicza uczestniczyła w niejednym konflikcie z pracodawcą, organizowała niejeden spór zbiorowy oraz podejmowała niewygodne tematy (m.in. warunki pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych), wyrażała sprzeciw wobec prywatyzacji służby zdrowia i sektora opieki, wspierała pracowników nigdy wcześniej niezrzeszonych np. zatrudnionych na śmieciowych umowach).

Jak czytamy na stron IP: „Systematycznie rozwijamy struktury oraz podejmujemy działania na rzecz budowy silnego, niezależnego ruchu pracowniczego. Naszym celem jest przezwyciężenie dominacji szefów i właścicieli nad pracownikami oraz kształtowanie równego i sprawiedliwego społeczeństwa.”


24 października godz. 18.00.

Bar Studio PKiN, Pl. Defilad 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz