piątek, 14 lutego 2014

Podpisanie pierwszych Porozumień w Sprawie Minimalnych Wynagrodzeń Dla Artystów i Artystek


Szanowni Państwo,

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej [OFSW] zawarło "Porozumienie w Sprawie Minimalnych Wynagrodzeń Dla Artystów i Artystek" z kilkoma pierwszymi instytucjami kultury w Polsce: Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerią Arsenał w Poznaniu i Galerią Kronika w Bytomiu, które zobowiązały się do podpisania porozumienia o przestrzeganiu i kontynuowaniu dobrych praktyk, polegających na wypłacaniu artystom i artystkom honorariów za udział w wystawach zbiorowych oraz za przygotowanie wystaw indywidualnych. Porozumienie ma formę zindywidualizowaną ze względu na wysokość wynagrodzeń jak i rodzaje projektów.

Strony wyraziły nadzieję, że "Porozumienie"  będzie wstępem do sformułowania przyszłego "Paktu dla Artystów i Artystek", który będzie nowym kontraktem społecznym, zawartym pomiędzy państwem, a środowiskiem twórców.

"Pakt dla Artystów i Artystek" ma na celu zapoczątkowanie i rozwinięcie prac nad systemowym uregulowaniem sytuacji społeczno-socjalnej artystów i artystek [pracujących nie tylko w polu sztuk wizualnych]. Regulacje te muszą obejmować wprowadzenie zasady wypłacania wynagrodzeń za różnego rodzaju prace wykonywane przez artystów - w i na rzecz instytucji kultury – a przede wszystkim regulacji i zmian w systemie powszechnych ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego oraz uregulowanie przepisów dotyczących respektowania praw autorskich.
 
Nie godzimy się, by usprawiedliwieniem dla niewypłacania należnych wynagrodzeń był kapryśny rynek sztuki. Uważamy, że każda wykonywana przez artystów i artystki praca - w i na rzecz instytucji kultury - wymaga właściwego wynagrodzenia, od którego nie można odstąpić motywując to współpracą z galeriami komercyjnymi, wykonywaniem innych prac w celach zarobkowych, czy kapitałem symbolicznym pomnażanym przez udział w danej wystawie. Od wypłaty wynagrodzenia nie można odstąpić motywując to płcią, pochodzeniem czy narodowością twórcy.

"Porozumienie w Sprawie Minimalnych Wynagrodzeń Dla Artystów i Artystek" ma formułę otwartą i jest zaproszeniem dla innych instytucji kultury do jego podpisania.

OFSW cieszy się, że dyrektorzy i dyrektorki instytucji zdecydowali się na ten krok - postawiony wbrew niedobremu, milczącemu konsensusowi o pomijaniu wynagrodzeń dla artystów.

Obywatelskie Forum Sztuki WspółczesnejZapraszamy na oficjalne podpisanie „Porozumienia w Sprawie Minimalnych Wynagrodzeń Dla Artystów i Artystek" przez Hannę Wróblewską - Dyrektorkę Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Joannę Mytkowską - Dyrektorkę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Małgorzatę Ludwisiak - Wicedyrektorkę Muzeum Sztuki w Łodzi, Karolinę Sikorską - Zastępczynię Dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, z udziałem artystów - członków sekretariatu OFSW.

W dniu 17 Luty, 2014 o godz. 13.00 w sali kinowej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3, (wejście od ul. Burschego)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz