środa, 9 lipca 2014

Notatka ze spotkania środowisk twórczych w dniu 24 czerwca w sprawie ubezpieczeń dla twórców


W dniu 24 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie reprezentantów środowisk i związków twórczych. Celem spotkania było stworzenie zespołu reprezentującego środowiska twórcze, który będzie współpracował z zespołem rządowym przy zmianach w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych - tak, by dostosować go do specyfiki zawodów twórczych.

W czasie spotkania wszyscy zgodzili się , że konieczna jest współpraca środowisk reprezentujących różne obszary kultury. Rozmawiano o potrzebie budowania platformy porozumienia i wypracowania wspólnych postulatów oraz współpracy wszystkich środowisk twórczych.

Powstała „Grupa Inicjatywna”, która reprezentuje interesy środowisk twórczych z różnych obszarów kultury. Jej głównym celem jest doprowadzenie do zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Liczymy, że strona rządowa, zgodnie z deklaracją, również stworzy zespół do współpracy w sprawie ubezpieczeń społecznych dla twórców, z udziałem przedstawicieli MPiPS, MKiDN, MF, MZ.

Uzgodniono, że najpilniejszą kwestią jest brak ogólnopolskich badań definiujących status twórcy w Polsce i konieczność ich przeprowadzenia.  Konieczność przeprowadzenia takich badań to jeden z pierwszych postulatów, jakie przedstawimy stronie rządowej.

Grupa Inicjatywna ma charakter otwarty - mogą do niej przystąpić w każdej chwili  reprezentanci związków i środowisk twórczych, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu inicjującym.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci związków i środowisk twórczych, wszyscy zadeklarowali chęć przystąpienia do „Grupy Inicjatywnej”
(rozumiemy, że środowiska i związki, które będą uczestniczyły w pracach, oddelegują swoich przedstawicieli). Byli to:

Środowisko muzyczne
Krzysztof Knittel  - Polska Rada Muzyczna
Wojciech Walczak  - prezes Nowego Stowarzyszenia Jeunesse Musicales Poland,
pomimo nieobecności swoja chęć współpracy zadeklarowali również:
Krzysztof Trzcionkowski  - Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych,
Wojtek Zrałek Kossakowski - reprezentant muzyków niezrzeszonych, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki

Środowisko literackie
Kaja Malanowska – reprezentantka środowiska pisarzy, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki
Dominika Cieśla-Szymańska – Stowarzyszenie Tłumaczy  Literatury
Rafał Lisowski – Stowarzyszenie Tłumaczy  Literatury
Katarzyna Wojsz – przedstawicielka środowiska dialogistów filmowych, ZAiKS
Dorota Dziadkiewicz - przedstawicielka środowiska dialogistów filmowych, ZAiKS
Pomimo nieobecności swoją chęć współpracy zadeklarował
Daniel Załuski - Stowarzyszenie Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej
pomimo nieobecności swoja chęć współpracy zadeklarowali również:
Małgorzata Balcerek - Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych
Michał Moszczyński - Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych

Środowisko teatralne:
Rafał Zawierucha - Koło Młodych Związek Artystów Scen Polskich, OW ZASP
Anna Buczek - Koło Młodych Związek Artystów Scen Polskich
Maciej Pacuła - specjalista od prawa kultury, ekspert Komitetów Sektorowej Dialogu Społecznego w sektorze Żywego Spektaklu i w sektorze Audiowizualnym Komisji  Europejskiej UE (reprezentuje też ZZ PAMO i ZZ PTiTMP Wizja)  
Maria Czykwin - aktorzy niezrzeszeni, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki

Fotograficy:
Andrzej Łojko - Związek Polskich Artystów Fotografików

Sztuki wizualne:
Katarzyna Górna - Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki
Mikołaj Iwański - Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki

Przedstawiciel Stowarzyszenia Autorów ZAiKS:
Andrzej Wojtaś – sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Przedstawiciel Związku Zawodowego Twórców Kultury
Jacek Buszta - członek Zarządu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz