poniedziałek, 28 lipca 2014

Stanowisko OFSW w sprawie BUNKRA SZTUKI


W Krakowie brakuje instytucji kultury, która generowałaby nową energię twórczą, jednoczyła i aktywizowała środowisko, i która byłaby nastawiona na działania o charakterze eksperymentalnym, alternatywnym na wysokim, międzynarodowym poziomie.

Efektem braku takiego miejsca jest szukanie przez twórców motywacji i możliwości działania w innych miastach. Kraków opuszczają ciekawe osobowości twórcze, aktywni artyści wyjeżdżają. Adepci krakowskich szkół artystycznych również opuszczają miasto. Ten proces trwa od przeszło dekady i stale się nasila. To groźne dla Krakowa. Nadzieję zmiany upatrujemy w dobrym pomyśle na Bunkier Sztuki i dobre nim zarządzanie.

W historii krakowskiego Bunkra Sztuki, rola lidera nie raz mu się już przydarzyła. Wysoka pozycja Bunkra na kulturalnej mapie Polski, wzmacniała pozycję Krakowa.

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – bo taka jest pełna nazwa, powinna mieć status Centrum Sztuki, a nie Galerii Miejskiej, czy Galerii Związkowej, nastawionej na zachowawczy program imprez kulturalnych. Zachowawcza galeria nie przyciągnie aktywnych artystów, nie stworzy motywacji do pracy twórczej w Krakowie, który pozostanie historycznym skansenem.

Obecnie aktywne są w Krakowie nowe oddolne ruchy społeczne i artystyczne. Inteligentna polityka kulturalna miasta powinna dać im szansę na ekspresję i wniesienie swego wkładu w rozwój kulturalny miasta.

1. Jak rozumiemy rolę Bunkra Sztuki
 

-  jako miejsce eksperymentu i gotowości na artystyczne ryzyko.
-  jako miejsce dla nowoczesnych, aktualnych i alternatywnych działań w polu sztuki.

-  jako ważne miejsce na mapie sztuki międzynarodowej i lokalnej.

- jako miejsce rozbudzające świadomość twórczą, generujące nowe trendy, skupiające międzynarodowe środowiska twórcze i naukowe - miejsce współpracy artystów i kuratorów z reprezentantami nauki, np. antropologii, etnografii, polityki, filozofii, literatury, psychologii, a także z ludźmi kina, teatru i innych.

- jako instytucja szanująca własnych pracowników, widzów i artystów - uznająca prawa twórców do wynagrodzeń, uznająca konieczność podnoszenia wynagrodzeń pracowników Bunkra.
- jako miejsce przede wszystkim artystów ale otwarte na aktywne uczestnictwo widzów

2. Oczekiwania OFSW

Oczekujemy, że przedstawiciele Miasta Krakowa, głównego organizatora Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, wezmą pod rozwagę poniższe postulaty:

1. liberalizacja kryteriów regulaminu konkursu, mającego wyłonić dyrektora Bunkra Sztuki - kryteria powinny umożliwiać start także tym osobom, które nie mają stażu na stanowisku kierowniczym, ale np. przepracowały nie mniej niż 8 lat w instytucjach kultury [takie kryterium było wpisane w warunki konkursu rozpisanego przez MKiDN na stanowisko dyrektora CSW w Warszawie - dzięki liberalizacji warunków tamtego konkursu, stawka kandydatów była większa i ciekawsza];

2. wprowadzenie w skład komisji konkursowej:
   • osób nie tylko z Krakowa;
   • uważamy, że obecność np. prof. Marii Poprzęckiej w składzie komisji, może znacząco wpłynąć na jakość wyboru nowego dyrektora;
   • reprezentanta OFSW;
   • reprezentanta AICA;
   • reprezentanta załogi Bunkra Sztuki i działającego w nim związku zawodowego;
   • postulujemy by większość w komisji konkursowej stanowili przedstawiciele środowisk twórczych, w tym przedstawiciele załogi Bunkra
   • postulujemy, by dyrektorzy innych krakowskich instytucji kultury nie byli członkami komisji konkursowej z racji oczywistego konfliktu interesów.
3. ogłoszenie konkursu na dwa miesiące przed pierwszym spotkaniem komisji konkursowej, oraz publikacja ogłoszenia o naborze aplikacji także po angielsku;

4. postulujemy pełną przejrzystość procedur konkursowych i dokumentów komisji, a także możliwość upublicznienia koncepcji programowych zgłaszanych przez kandydatów.

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza