wtorek, 5 listopada 2013

Komunikat o zasadach działania OFSW

Od 2011 roku działania Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej koncentrują się na problemach artystów. Strajk Artystyczny z maja 2012 roku ujawnił ogrom zaniechań w ostatnich dwóch dekadach, które zredukowały artystów do roli klientów instytucji wystawienniczych.

W wyborach na walnym zgromadzeniu OFSW w marcu 2013 roku wybrano Sekretariat w składzie: Katarzyna Górna (przewodnicząca), Mikołaj Iwański, Zuzanna Janin, Jacek Niegoda, Julita Wójcik. Obecnie blisko z Sekretariatem współpracuje grupa aktywnych członków OFSW (m.in. Rafał Jakubowicz, Karol Sienkiewicz, Artur Żmijewski), którzy uczestniczą w pracach Forum. Wspólnie wypracowywane są strategie działania i zapadają decyzje o krokach podejmowanych przez Forum. Zachęcamy też innych członków OFSW do aktywnego włączania się w prace.

Obecne działania Forum skupiają się na:
1.   staraniach o wypłacanie wynagrodzeń dla artystów przez instytucje sztuki;
2.    uwzględnieniu wynagrodzeń dla artystów w regulaminach programów grantowych MKiDN;
3.    sformułowaniu praw pracowniczych artystów;
4.    spowodowaniu objęcia artystów systemem ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych;
5.    opracowaniu publikacji „Czarna Księga Artystów w Polsce”, służącej zdefiniowaniu statusu artystów w Polsce oraz warunków pracy twórczej.


Jednocześnie - jak pokazuje ostatnie kilka tygodni - sposoby działania OFSW zmierzają w kierunku demokratyzacji forum, które jest otwarte na swobodne włączanie się do prac problemowych przez członków i sympatyków OFSW.

Proponowane zasady:

1. do pracy nad poszczególnymi wątkami tworzą się samorzutnie grupy robocze - zainteresowani tematami dołączają do tych grup w sposób całkowicie wolny; wnioski, konkluzje i propozycje są dyskutowane w większym gronie, ale tak, by nie blokować działania grup roboczych;
2. jeśli rozmawiamy/negocjujemy z instytucjami i składamy im propozycje, to robimy to w imieniu OFSW, nawet jeśli działamy indywidualnie;
3. przebieg działań grup roboczych i działań indywidualnych jest transparentny - osoby pracujące nad poszczególnymi wątkami przedstawiają relacje o przebiegu prac.


Sekretariat OFSW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz