niedziela, 17 stycznia 2010

List otwarty grupy inicjatywnej Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej

Szanowni Państwo,

Sztuka współczesna stała się w ciągu ostatnich dwudziestu lat ważną dziedziną życia kulturalnego. To właśnie jej udaje się w sposób najgłębszy opisać polską transformację. W nowych formach twórczości artystycznej najpełniejszy wyraz znajdują polskie historyczne traumy i dzisiejsze kompleksy. To artyści pokazują, w jaki sposób można sprostać wyzwaniom przyszłości. Wreszcie to właśnie sztuka współczesna najskuteczniej czyni współczesną Polskę obecną w świecie.
Niestety za osiągnięciami artystycznymi nie idą zmiany prawne i instytucjonalne, które pozwoliłyby na właściwy rozwój tej dziedziny kultury. Znaczenia sztuki współczesnej nie dostrzegają decydenci i politycy, nie są też jego świadome elity intelektualne. Do tej pory nie wypracowano również nowoczesnego systemu jej finansowania. W rezultacie olbrzymi kapitał symboliczny wytwarzany w obszarze sztuki współczesnej nadal jedynie w niewielkim stopniu uobecnia się w polskiej sferze publicznej.
Nasze instytucje są często pogrążone w głębokim kryzysie, a standardy ich działania pozostają niejasne. Brakuje zarówno inwestycji w infrastrukturę kultury, jak też wizji jej rozwoju. Nie ma należytej dbałości o twórców i ich potrzeby. Zaniedbana i anachroniczna jest edukacja artystyczna. Dostępu do środków publicznych pozbawieni są liczni aktywnie działający organizatorzy życia artystycznego, organizacje pozarządowe, a także sami artyści. W efekcie olbrzymi potencjał edukacyjny i rozwojowy polskiej sztuki współczesnej nie jest należycie wykorzystywany.
Uważamy, że nie stać nas na dalsze ignorowanie kreatywnej części społeczeństwa oraz na marnowanie symbolicznego kapitału sztuki współczesnej. Naszym obowiązkiem jest przeciwstawienie się temu marnotrawstwu. Wokół tego celu winniśmy się zjednoczyć, tworząc siłę zdolną sprostać pojawiającym się wyzwaniom.Dlatego postanowiliśmy powołać Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej. Jest to otwarte porozumienie różnych środowisk, organizacji i osób prywatnych z całej Polski, których łączy jedno – pragnienie przyspieszenia koniecznych zmian w sferze kultury, zwłaszcza tej związanej ze sztuką współczesną.
Chcemy być partnerami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sejmowej i senackiej komisji kultury, władz miejskich. Służąc naszą wiedzą, międzynarodowym doświadczeniem i zaangażowaniem, chcemy działać na rzecz zmian, które doprowadzą w Polsce do rzeczywistego wzrostu uczestnictwa w kulturze. Chcemy współpracować z wszystkimi środowiskami, którym zależy na podniesieniu jakości życia kulturalnego i jego infrastruktury.Za najbardziej palącą potrzebę uważamy przygotowanie takich zmian legislacyjnych, które umożliwią sprawne funkcjonowanie sfery kultury oraz zapewnią jej finansowe bezpieczeństwo. Obecnie najważniejszym celem doraźnym staje się praca nad powołaniem Instytutu Sztuk Wizualnych, potencjalnego motoru zmian w naszej dziedzinie. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej zamierza wyłonić zespół roboczy, który mógłby koordynować takie przygotowania jako reprezentant naszego środowiska.
Nadszedł czas na naprawienie wieloletnich zaniedbań. Nadszedł czas na zmiany. Chcemy w kształtowaniu tych zmian uczestniczyć.

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej (OFSW)

Mirosław Bałka
Waldemar Baraniewski
Łukasz Gorczyca
Piotr Krajewski
Zbigniew Libera
Dorota Monkiewicz
Agnieszka Morawińska
Joanna Mytkowska
Piotr Piotrowski
Andrzej Przywara
Anda Rottenberg
Karol Sienkiewicz
Monika Sosnowska
Jarosław Suchan
Monika Szewczyk
Aneta Szyłak
Hanna Wróblewska
Artur Żmijewski

listopad 2009

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz