niedziela, 17 stycznia 2010

Wstępne sprawozdanie ze spotkania założycielskiego Obywatelskiego Forum Sztuki Współczenej

Dnia 1 grudnia 2009 w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za aktywny udział w obradach. Osobom, którym nie udało się dotrzeć na spotkanie, uprzejmie donosimy, że panowała na nim gorąca atmosfera. Okazało się, że istnieje silna potrzeba istnienia Forum. Wielu z nas zadeklarowało chęć pracy. Powołane zostały cztery grupy robocze, które sformułują postulaty i cele działania OFSW.

Grupa 1. Standardy i procedury

Jednym z głównych postulatów naszego środowiska jest przestrzeganie demokratycznych procedur w powoływaniu dyrektorów instytucji kultury oraz funkcjonowaniu tych instytucji. Grupa ta zajmie się wypracowaniem standardów współpracy instytucji z artystami oraz przestrzegania prawa autorskiego. Ponadto grupa ta powinna wypracować standardy pracy OFSW, by były one możliwie transparentne.

Do pracy w tej grupie zgłosili się: Marta Deskur, Łukasz Gorczyca, Zuzanna Janin, Dorota Jarecka, Joanna Kiliszek, Grzegorz Klaman, Dominik Kuryłek, Małgorzata Ludwisiak, Katarzyna Majak, Bartek Remisko, Stach Szabłowski, Milada Ślizińska, Marek Świca, Magdalena Wróblewska, Monika Zielińska.

Grupa 2. Sprawy artystów
Do głównych postulatów, doprecyzowanych przez tę grupę, należą podmiotowe traktowanie artystów, honoraria płacone za udział w wystawach, stypendia.

Do pracy w tej grupie zgłosili się: Adam Adach, Mirosław Bałka, Bożena Biskupska, Marta Deskur, Anna Eichler, Katarzyna Górna, Zuzanna Janin, Piotr Kurka, Kamil Kuskowski, Katarzyna Majak, Maria Morzuch, Robert Rumas, Marek Sobczyk, Monika Szewczyk, Teresa Śmiechowska, Marek Wasilewski, Monika Zielińska.

Grupa 3. Postulaty organizacji pozarządowych
Grupa ta zajmie się problemem przejrzystości zasad finansowania organizacji pozarządowych oraz standardami współpracy między organizacjami pozarządowymi a innymi instytucjami, w tym relacjami z galeriami komercyjnymi.

Do pracy w tej grupie zgłosili się: Agnieszka Czarnecka, Zuzanna Janin, Grzegorz Klaman, Marta Kołakowska, Joanna Makuszewska, Magda Materna, Katarzyna Redzisz, Marek Sobczyk, Agnieszka Sural, Bogna Świątkowska, Michał Woliński.

Grupa 4. Instytucje
Ta grupa robocza zajmie się zbadaniem, ile środków brakuje w polu sztuki współczesnej, próbą kompleksowego rozwiązania problemu finansowania instytucji kultury, postulatem utworzenia ministerialnego programu tworzenia publicznych kolekcji sztuki współczesnej, uracjonalnieniem budżetów i mechanizmów ich dotowania itd.

Do pracy w tej grupie zgłosili się: Sebastian Cichocki, Joanna Kiliszek, Piotr Kosiewski, Wojciech Kozłowski, Dominik Kuryłek, Kamil Kuskowski, Małgorzata Ludwisiak, Katarzyna Majak, Joanna Stembalska, Teresa Śmiechowska, Marek Świca.


Ponieważ w zespole roboczym jest niemal 50 osób, postanowiliśmy powołać tymczasowy sekretariat koordynujący prace OFSW: Joanna Mytkowska, Karol Sienkiewicz, Monika Szewczyk i Hanna Wróblewska.


Określenie postulatów traktujemy jako bardziej szczegółowe zorientowanie się w sprawach środowiska oraz punkt wyjściowy do sformułowania propozycji współpracy dla ministra kultury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz