środa, 7 maja 2014

"Porozumienie w/s minimalnych wynagrodzeń dla Artystów i Artystek" z Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie

Porozumienie zostało zawarte w Warszawie 11 kwietnia 2014
 
 
 
PREAMBUŁA 

Instytucje kultury oraz artyści i artystki są zainteresowani uregulowaniem zasad wzajemnej współpracy - częścią tej regulacji jest wypłacanie wynagrodzeń artystom i artystkom przez instytucje kultury.

Obie strony: Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej - reprezentujące środowisko artystów i dyrektorzy instytucji kultury - reprezentujący stronę instytucjonalną, działając we wspólnej sprawie na rzecz dobra kultury i jej twórców zgadzają się, że niniejsze porozumienie może mieć pozytywny wpływ na uznanie wartości pracy twórców i podkreślenie roli instytucji kultury we wspieraniu ich pracy.

Strony ustaliły treść poniższego porozumienia mając nadzieję, że jest ono wstępem do zawarcia nowego kontraktu społecznego pomiędzy instytucjami kultury a artystycznym prekariatem. Nowy kontrakt społeczny nazywamy „Paktem dla Artystów i Artystek", będzie rozwinięciem regulacji w sztuce i kulturze, zapoczątkowanych przez „Pakt dla Kultury".

Treść niniejszego porozumienia jest zróżnicowana ze względu na kwoty wynagrodzeń proponowane przez różne instytucje.


TREŚĆ POROZUMIENIA 

Par. 1 

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, w imieniu którego działa dyrektor Ewa Łączyńska – Widz niniejszym deklaruje wypłatę, na rzecz artystek i artystów, za ich udział w organizowanych w roku kalendarzowym 2014 przez Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie wystawach indywidualnych i zbiorowych, wynagrodzeń w następujących minimalnych kwotach:

1.     za udział w wystawie zbiorowej [grupowym wydarzeniu artystycznym] - deklarowane minimalne wynagrodzenie nie będzie niższe niż 300,00 PLN brutto.

2.     za udział w małej wystawie indywidualnej, tzw. „project room'u” - deklarowane minimalne wynagrodzenie nie będzie niższe niż 1 200,00 PLN brutto.

3.     za udział w wystawie indywidualnej lub monograficznej - deklarowane minimalne wynagrodzenie nie będzie niższe niż 2 500,00 PLN brutto.

4.     za udział w wystawie dzieł udostępnianych w przestrzeni internetowej [np. udostępnienie filmu w Internecie, cyfrowej filmotece, itp.] na zasadzie wypożyczenia lub udzielenia niewyłącznej licencji - deklarowane minimalne wynagrodzenie nie będzie niższe niż 500,00 PLN brutto.
 
Par. 2

1.     W wyniku indywidualnych negocjacji z artystką lub artystą, i przy uwzględnieniu możliwości finansowych wynikających z planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie na rok 2014, zadeklarowane w par. 1 kwoty wynagrodzeń mogą wzrosnąć.

2.     Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie deklaruje, że z uwzględnieniem jej możliwości finansowych wynikających z planu finansowego na rok 2014, będzie dążyło do tego, aby wskazane w par. 1 minimalne wynagrodzenie nie obejmowało innych kosztów dotyczących realizacji danej wystawy, takich jak np. koszty produkcji, transportu, zakwaterowania, przejazdu, itd.

Par. 3

Powyższe porozumienie nie dotyczy wystawiania przez Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie dzieł wypożyczanych z kolekcji, które nabyły prawa autorskie do tych dzieł.

Podpisy pod "Porozumieniem" złożyły w imieniu BWA w Tarnowie dyrektorka Ewa Łączyńska-Widz, w imieniu artystów OFSW Zuzanna Janin
 
 
fot.: Katarzyna Górna
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza