czwartek, 14 maja 2015

Stanowisko OFSW w sprawie konkursu na kuratora wystaw Galerii Promocyjnej w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie


Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej protestuje i domaga się unieważnienia konkursu na stanowisko kuratora wystaw Galerii Promocyjnej w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie, ze względu na dyskryminacyjny zapis w punkcie 3. warunków uczestnictwa w konkursie, który ogranicza wiek kandydatów do 35 lat.


Jest to warunek kuriozalny, który nie został do tej pory wprowadzony w żadnym konkursie obserwowanym  przez Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej. Jest on sprzeczny z oficjalną polityką państwa oraz całej Unii Europejskiej, którą jest wydłużanie wieku aktywności zawodowej. Dyskryminuje się eliminując z konkursu, dużą część potencjalnych kandydatów na stanowisko, gdzie liczy się doświadczenie zawodowe i potwierdzona osiągnięciami umiejętność pracy z młodymi artystami.

Jednocześnie ze względu na znaczące miejsce Galerii Promocyjnej wśród galerii warszawskich utrzymywanych z środków publicznych, Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej domaga się udziału swego przedstawiciela w nowej komisji konkursowej oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu.


Sekretariat OFSW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz