poniedziałek, 24 marca 2014

„Porozumienie w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla Artystów i Artystek” z Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach


Wczoraj 23 marca 2014 roku Obywatelski Forum Sztuki Współczesnej podpisało „Porozumienie w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla Artystów i Artystek” z Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach.

Ogromnie cieszy nas to zgłoszenie, więc chcielibyśmy zacytować e-mail, który do nas dotarł od Pani Alicji Biczysko - Dyrektorki placówki i jak sama o sobie napisała „człowieka od wszystkiego”. Dziękujemy za wsparcie, jakie nam przyniósł oraz chęć, z jaką włącza się w tę ważną dla artystów inicjatywę:

Jesteśmy małą instytucją kultury- działamy w gminie liczącej ok. 13500 mieszkańców (samo miasto Słomniki liczy niecałe 5000 osób). Prowadzimy wszechstronna działalność kulturalną. Organizowanie wystaw jest małą cząstką tej działalności, ale znaczącą.

W dyskusjach o kondycji polskiej kultury i sztuki nasz głos zwykle jest pomijany. Szkoda - ośrodki kultury nie zajmują się tylko organizacją dożynek, dni miast i festynów. A w każdym razie nie wszystkie. Jesteśmy dla ludzi z prowincji jedynym (poza telewizją i Internetem, które stanowią silną konkurencję, ale mało wartościową) miejscem, które powinno zapewniać dostęp do szeroko pojętych dóbr kultury. Nie zwalnia nas z tego brak środków, dotacji, grantów. Brak środków finansowych oznacza, że musimy zawsze jakoś się ograniczyć. Ale tak jak nie możemy nie organizować wystaw, koncertów, spektakli (a w zamian robić potańcówki), tak nie możemy działać na koszt artystów. Jest to rzecz oczywista - wynika z naszej misji, naszego kodeksu etycznego, z zasady zwykłej uczciwości i przyzwoitości.

W tym roku mamy dwie wystawy- rzeźby Stanisława Trybały i malarstwa Zbyluta Grzywacza. Może uda się coś jeszcze - jeśli środków wystarczy.

Centrum Kultury w małej miejscowości, instytucja artystyczna w wielkim mieście w tej sprawie stoją w jednym szeregu z artystami. A finanse, a raczej ich brak nie mogą być usprawiedliwieniem dla wykorzystywania talentu i pracy.

Chciałabym, aby nasz głos wziąć pod uwagę także, dlatego, aby nas ktoś zauważył- mały ośrodek nie może zniknąć z pola widzenia twórców tylko dlatego, że mały, słabo znany i daleko od szosy.

Z poważaniem
Alicja Biczysko
Dyrektor, czyli człowiek od wszystkiego

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
http://mgckslomniki.pl/www/
ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki 


 

W imieniu artystów OFSW "Porozumienie" podpisywała Pani Marta Deskur, ze strony Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach Pani Dyrektor Alicja Biczysko. 
 
 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza