czwartek, 23 października 2014

Konkurs na dyrektorkę/dyrektora GSW Bunkier Sztuki – Kraków 2014, wskazania OFSW


"Pola ocen / kryteria" 
I. Dyrektorka/Dyrektor – powinien być ekspertką/ekspertem w dziedzinie sztuki, a nie tylko administracji i zarządzania.

II. Oryginalność i nowatorstwo koncepcji programowej dotyczącej programu artystycznego.

III. Rola artystów jako podstawowego podmiotu współpracy, także promocja i wsparcie ich twórczości.

IV. Współpraca z Artystą - Artysta jest podmiotem, a nie przedmiotem;
Oczekujemy podmiotowej roli artysty od momentu tworzenia koncepcji wystawy do ostatecznej prezentacji, również przy autoryzacji tekstów i ilustracji, przy przygotowywaniu wystaw i publikacji, katalogów

V. Wynagrodzenia dla artystów;
Kierując się podstawowymi prawami każdego człowieka, w tym artysty, oczekujemy, że twórcy będą otrzymywać godne wynagrodzenia, które należą im się z tytułu wykorzystania ich prac/pomysłów na różnych polach eksploatacji: (wystawy, publikacje, internet, itd.).

VI. Współpraca z Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej;
W Radzie Programowej GSW Bunkier Sztuki powinni zasiadać przedstawiciel / przedstawicielka artystów.

Ponadto

I. Oczekujemy faktycznego przestrzegania praw autorskich i prawa do wynagrodzenia za pracę w przypadku każdego działania (wystawy, publikacje, twórczość internetowa, lub publikacje w sieci, itd.);

II. Oczekujemy wiarygodności w realizacji obietnic, składanych artystom przez instytucje; np. takich jak: produkcja prac, wydanie publikacji towarzyszącej, itd.);

III. Oczekujemy, że instytucje nie będą działać na szkodę artystów np. wykorzystując przewagę, jaka ma instytucja w stosunku do indywidualnego twórcy przy podpisywaniu umów, etc.;

IV. Oczekujemy gwarancji ochrony prawnej i instytucjonalnego wsparcia ze strony instytucji pokazującej daną pracę, w przypadku konfliktu wokół niej;

V. Oczekujemy gwarancji, że dzieło produkowane przez twórcę z inicjatywy i na koszt galerii zamawiającej, pozostaje własnością twórcy; formę zadośćuczynienia galerii / instytucji strony powinny uzgodnić w osobnej umowie;

VI. Oczekujemy, że współpraca z zespołem kuratorskim będzie odbywać się z zastosowaniem metod wspólnego z artystami programowania zadań i rozpoznawania pól zainteresowania twórców.

VII. Kolekcja.
Oczekujemy utrzymanie i rozwój istniejącej w BS kolekcji dzieł sztuki współczesnej; rozumiemy takie działanie, jako wsparcie i twórców i zasobów kultury narodowej;
Oczekujemy, że polityka zakupów będzie bardziej całościowa:
- prace będą pochodziły z różnych okresów pracy danego twórcy/twórczyni;
- kupujący będzie dążył do pozyskania całości dzieła/pracy/projektu, i nie będzie się kierował rynkowymi modami, ale ideowym znaczeniem prac.

Podstawowe cechy przyszłego dyrektora, to:

I. Oczekujemy, że nie będzie prowadził instytucji, w której większość prac jest zlecana zewnętrznym podmiotom na zasadach outsourcingu;

II. Oczekujemy, że będzie starał się podnieść płace pracowników i tworzyć dobre relacje z twórcami - za każdym razem, gdy dochodzi między nimi do współpracy;

III. Oczekujemy, że dyrektor będzie miał umiejętność zarządzania zespołem - budowania w nim rozumiejących, a nie dominujących relacji i kontaktów na wszelkich polach: wspólnej pracy i czasu wolnego;

IV. Oczekujemy, że dyrektor będzie miał umiejętność delegowania obowiązków i nieprzemocowego zarządzania i rozwiązywania konfliktów;

V. Oczekujemy, że dyrektor będzie się orientował w możliwości skupiania wokół jego/jej instytucji kultury środowisk eksperckich i artystycznych.


OFSW 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza