piątek, 31 października 2014

KOMUNIKAT z II Konferencji Programowej Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki” Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, Poznań, 19.10.2014.


19 października 2014 r. w siedzibie Teatru 8 Dnia w Poznaniu odbyła się II Konferencja Programowa Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki” OZZ Inicjatywa Pracownicza. 

Twórcy obradowali w ramach Festiwalu Okupacyjnego placówki zorganizowanego w proteście przeciw odwołaniu Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektor Teatru oraz politycznym interwencjom w obszar sztuki, mającym ostatnio miejsce w Poznaniu i w innych ośrodkach. Spotkanie „Pracowników Sztuki” w Teatrze 8 Dnia było aktem solidarności z placówką i jej odwołaną dyrektorką, którą prezydium Komisji wyraziło w liście do prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego, domagającym się przywrócenia Ewy Wójciak na stanowisko szefowej Teatru. W Konferencji udział wzięli twórcy ze środowisk sztuk wizualnych, teatru, literatury, filmu. Gośćmi obrad byli studenci WSNHiD uczestniczący w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Wandę Wasilewską.

Konferencji towarzyszyło sprawozdanie z działań Komisji, jakie miały miejsce od I Konferencji Programowej, która odbyła się w dn. 25-26 stycznia 2014 r. Mówiono m.in. o postępach rozmów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na rzecz objęcia artystów powszechnym systemem osłon socjalnych, zdrowotnych i emerytalnych; o rozmowach przedstawicieli Komisji prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnośnie bieżących problemów świata sztuki; o interwencjach Komisji w sprawach pracowniczych m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Zapowiedziano również działania na rzecz podpisania porozumień z publicznymi teatrami w kwestii ustabilizowania warunków zatrudniania artystów na umowy o dzieło w instytucjach publicznych. 

Informacje na temat omawianych działań znaleźć można w notatkach i komunikatach na stronie internetowej OZZ Inicjatywa Pracownicza (http://ozzip.pl/), blogu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej (http://forumsztukiwspolczesnej.blogspot.com/) oraz na profilu Facebook Komisji (https://pl-pl.facebook.com/pracownicysztuki).

W dalszej części dyskutowano zagadnienia bieżące oraz plany wspólnych działań Komisji. Wśród najważniejszych tematów znalazły się:
  1. przygotowanie do końca lutego 2015 r., a następnie ogłoszenie drukiem broszury, będącej przewodnikiem po umowach o dzieło, zawierającym korzystne z punktu widzenia twórców zapisy chroniące ich przed nadużyciami w obszarze pracy i praw autorskich (pomoc zadeklarowali dr Jakub Dąbrowski oraz mec. Anna Demenko);
  2. działania na rzecz stworzenia sieci kancelarii lub indywidualnych prawników, mogących być wsparciem w przypadkach interwencji pracowniczych podejmowanych przez Komisję;
  3. opracowanie kampanii zwracającej uwagę na kwestię płac w obszarze czasopism i podjęcie prób oddziaływania na ten obszar w celu wprowadzenia obowiązku wypłacania wynagrodzeń za publikowanie tekstów literackich, naukowych, eseistycznych, krytycznych itp.;
  4. zorganizowanie międzybranżowej demonstracji przeciw niestabilnym warunkom pracy w maju 2015 r. w Warszawie oraz pikiet w innych miastach. Komisja „Pracownicy Sztuki” zaproponowała, by dniem akcji był 24 maja w trzecią rocznicę strajku artystów. W tygodniach poprzedzających protest miałyby odbyć się akcje i pikiety informacyjne.
Ponadto postanowiono, że wszyscy członkowie Komisji będą otrzymywać związkowy Newsletter i że do końca 2014 r. grupa robocza odpowiedzialna za powstanie strony internetowej Komisji zbierze wszystkie materiały dotyczące prac Komisji tak, by w styczniu 2015 r. można było doprowadzić do powstania strony internetowej. Komisja również ma plany zorganizowania, w ramach Wszechnicy Pracowniczej IP, cyklu spotkań dotyczących tematyki sprawiedliwości podatkowej.


Oprac. Komisja Środowiskowa „Pracownicy Sztuki” OZZ Inicjatywa Pracownicza

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza