wtorek, 21 października 2014

List otwarty do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w sprawie procedur dotyczących przyznawania Nagrody Filmowej MSN


W ciągu kilku lat Nagroda Filmowa, przyznawana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej stała się jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskim świecie sztuki. Bezprecedensowa jest skala finansowa nagrody – 500 tys. złotych przeznaczone na realizację projektu filmowego przez artystę z pola sztuk wizualnych.

Niepokój wśród artystów wzbudzają zasady przyznawania Nagrody Filmowej. Mimo niewątpliwego prestiżu nagrody i ogromnej (jak na warunki sztuk wizualnych) kwoty, a także współpracy z PISF-em, zasady jej przyznawania pozostają nieprzejrzyste,  tajemnicą pozostaje skład komisji eksperckiej, przebieg obrad i sposób wyłaniania zwycięskiego projektu.

W związku z brakiem rzetelnych informacji dotyczących zasad i procedur przyznawania Nagrody Filmowej, zwracamy się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako organizatora konkursu o ujawnienie składu komisji konkursowej w dotychczasowych edycjach konkursu oraz sposobu, w jaki podejmowano decyzje o zwycięskim projekcie. 

Nie poddajemy w wątpliwość tych decyzji, ale oczekujemy zwiększenia przejrzystości i jawności tak ważnego dla polskiej sztuki konkursu. 
W szczególności zależy nam na: 
  • pełnej przejrzystości regulaminu,
  • jawności składu komisji eksperckiej,
  • podaniu do publicznej wiadomości wszystkich projektów, które ubiegały się o nagrodę,
  • upublicznienia dokumentów komisji,
  • powiadomieniu o uzyskaniu lub nieuzyskaniu wymaganych głosów do przyznania nagrody w trybie bezpośredniej korespondencji z wnioskodawcą, 
  • ustalenia przejrzystych zasad dotyczących zwrotu wysyłanych Muzeum dokumentów (zwróceniu pełnej dokumentacji wnioskodawcy),
  • wyjaśnieniu, czy Muzeum archiwizuje nadesłane projekty i na jakich zasadach.

Zwracamy uwagę, że organizatorzy podobnych konkursów w Polsce przywiązują dużą wagę do przejrzystości procedur i jak największej jawności przebiegu obrad, np. w przypadku konkursu na wystawę w Pawilonie Polski na Biennale Sztuki w Wenecji od niedawna do publicznej wiadomości podawany jest zarówno skład jury i uzasadnienie decyzji, jak też ujawniane są nazwiska artystów i kuratorów oraz streszczenia scenariuszy proponowanych wystaw również w przypadku projektów, które nie zakwalifikowały się w konkursie.

Mamy nadzieję, że organizator konkursu na Nagrodę Filmową wyciągnie wnioski z doświadczeń innych instytucji, zwiększy jawność i przejrzystość konkursu, rozwiewając tym samym nieprzyjemną atmosferę, która się wokół niego gromadzi i zniechęca artystów do udziału w konkursie.


Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza